Công văn 1962/TTg-QHQT

Công văn số 1962/TTg-QHQT về việc tăng vốn cho Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam vay vốn của WB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1962/TTg-QHQT tăng vốn cho Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam vay vốn của WB


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1962/TTg-QHQT
V/v tăng vốn cho Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam vay vốn của WB

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8819/BKH-KTĐN ngày 03 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tăng hạn mức vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án "Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam" từ 50 triệu USD lên 75 triệu USD.

2. Trong quá trình xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần lưu ý và chỉnh sửa Dự án trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thảo luận với WB để huy động các khoản viện trợ không hoàn lại hỗ trợ thực hiện các nội dung tăng cường năng lực cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1962/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1962/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1962/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1962/TTg-QHQT tăng vốn cho Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam vay vốn của WB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1962/TTg-QHQT tăng vốn cho Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam vay vốn của WB
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1962/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1962/TTg-QHQT tăng vốn cho Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam vay vốn của WB

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1962/TTg-QHQT tăng vốn cho Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam vay vốn của WB

              • 19/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực