Công văn 1962/VPCP-ĐMDN

Công văn số 1962/VPCP-ĐMDN về việc giải quyết vướng mắc khi cổ phần hóa doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1962/VPCP-ĐMDN giải quyết vướng mắc khi cổ phần hóa doanh nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1962/VPCP-ĐMDN
V/v giải quyết vướng mắc khi cổ phần hóa doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (tờ trình số 347/TTr-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2008) về việc áp dụng Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ đối với ba Công ty: Xây dựng quản lý đường bộ I, Xây dựng quản lý đường bộ II, Công trình và Môi trường đô thị khi thực hiện cổ phần hóa, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa ba Công ty nói trên theo phương án đã được phê duyệt; việc xử lý lao động dôi dư thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước và quy định của pháp luật về lao động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Website Chính phủ, các Vụ: TH, ĐP, VX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1962/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1962/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2008
Ngày hiệu lực27/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1962/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 1962/VPCP-ĐMDN giải quyết vướng mắc khi cổ phần hóa doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1962/VPCP-ĐMDN giải quyết vướng mắc khi cổ phần hóa doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1962/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành27/03/2008
        Ngày hiệu lực27/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1962/VPCP-ĐMDN giải quyết vướng mắc khi cổ phần hóa doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1962/VPCP-ĐMDN giải quyết vướng mắc khi cổ phần hóa doanh nghiệp

            • 27/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực