Công văn 1964/TTg-QHQT

Công văn số 1964/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1964/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1964/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9100/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum" với tổng vốn đầu tư là 7.390.000 Euro, trong đó vốn vay ODA là 6.198.000 Euro (vay tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Na Uy). Vốn đối ứng (1.192.000 Euro) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Kon Tum theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và một phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế của Kon Tum khi triển khai Dự án.

- Cơ chế tài chính: Ngân sách Trung ương cấp phát lại 100% vốn vay.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ra quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, CN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1964/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1964/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1964/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1964/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1964/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1964/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1964/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1964/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

             • 19/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực