Công văn 1965/TXNK-CST

Công văn 1965/TXNK-CST năm 2015 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình phi mậu dịch do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1965/TXNK-CST chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1965/TXNK-CST
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH SAMSUNG ELECTROMECHANICS VIỆT NAM.
(KCN Yên Bình, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 20151008/SEMV-XNK ngày 8/10/2015 của Công ty TNHH Samsung Electromechanics Việt Nam đề nghị được hướng dẫn về thủ tục và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình phi mậu dịch. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 thì: Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì: Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 hưng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

Đnghị Công ty TNHH Samsung Electromechanics Việt Nam đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Samsung Electromechanics Việt Nam được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1965/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1965/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2015
Ngày hiệu lực26/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1965/TXNK-CST chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1965/TXNK-CST chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1965/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành26/10/2015
        Ngày hiệu lực26/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1965/TXNK-CST chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1965/TXNK-CST chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu 2015

           • 26/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực