Công văn 1965/TY-VP

Công văn 1965/TY-VP năm 2017 về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia do Cục Thú y ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1965/TY-VP 2017 quy chế thực hiện cơ chế một cửa quốc gia


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1965/TY-VP
V/v triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan (Cục CNTT và Thống kê Hải quan);
- Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) (TT Giải pháp CNTT và viễn thông)
- Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng thường trực CCHC).

Thực hiện Kế hoạch triển khai cơ chế một cửa quốc gia của Bộ, Cục Thú y phối hợp với Tập đoàn Viettel đã xây dựng 02 quy trình về kiểm dịch:

1. Quy trình Đăng ký Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.

2. Quy trình Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.

Ngày 01/9/2017 và 06/9/2017, Cục Thú y đã tổ chức tập huấn cho các công chức của các Cơ quan Thú y vùng, Chi cục Kiểm dịch vùng và các doanh nghiệp về 02 quy trình trên.

Sau thời gian tiến hành chạy thử nghiệm, Đến nay, các công việc đã chuẩn bị đầy đủ có thể đáp ứng được nhu cầu triển khai vận hành hệ thống, Cục Thú y trân trọng thông báo với Quý cơ quan chính thức triển khai 2 quy trình trên sử dụng trên phạm vi toàn quốc từ 01/10/2017.

Cục Thú y kính đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo với Cục Hải quận các thành phố phối hợp với các Cơ quan Thú y vùng, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y cùng triển khai thực hiện. Đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Cổng thông tin điện tử Quốc gia, Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin và viễn thông thuộc tập đoàn Viettel tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, vận hành 2 quy trình trên hệ thống được thuận lợi và có hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Trung tâm THTK (để p/h);
- Lưu: VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1965/TY-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1965/TY-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2017
Ngày hiệu lực22/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1965/TY-VP

Lược đồ Công văn 1965/TY-VP 2017 quy chế thực hiện cơ chế một cửa quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1965/TY-VP 2017 quy chế thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1965/TY-VP
        Cơ quan ban hànhCục Thú y
        Người kýĐàm Xuân Thành
        Ngày ban hành22/09/2017
        Ngày hiệu lực22/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1965/TY-VP 2017 quy chế thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1965/TY-VP 2017 quy chế thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

              • 22/09/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/09/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực