Công văn 1965/VPCP-QHQT

Công văn 1965/VPCP-QHQT phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về Tạo điều kiện thuận lợi Vận tải liên quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1965/VPCP-QHQT phê duyệt Hiệp định khung ASEAN Tạo điều kiện thuận lợi


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1965/VPCP-QHQT
V/v: Phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về Tạo điều kiện thuận lợi Vận tải liên quốc gia

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại tờ trình số 1107/TTr-BGTVT ngày 22 tháng 2 năm 2012 về việc phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về Tạo điều kiện thuận lợi Vận tải liên quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về Tạo điều kiện thuận lợi Vận tải liên quốc gia.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai Hiệp định theo kế hoạch thực hiện được nêu tại công văn trên.

3. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục đối ngoại theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: PL, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1965/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1965/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2012
Ngày hiệu lực26/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1965/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 1965/VPCP-QHQT phê duyệt Hiệp định khung ASEAN Tạo điều kiện thuận lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1965/VPCP-QHQT phê duyệt Hiệp định khung ASEAN Tạo điều kiện thuận lợi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1965/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành26/03/2012
        Ngày hiệu lực26/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1965/VPCP-QHQT phê duyệt Hiệp định khung ASEAN Tạo điều kiện thuận lợi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1965/VPCP-QHQT phê duyệt Hiệp định khung ASEAN Tạo điều kiện thuận lợi

              • 26/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực