Công văn 1966/TCT-CS

Công văn số 1966/TCT-CS về việc lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hạng mục thiết kế trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661 do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1966/TCT-CS lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT hạng mục thiết kế trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1966/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hòa Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 65/CV-CTLN/KTTC ngày 03/3/2008 của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình về việc lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT đối với hạng mục thiết kế trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661.

Về vấn đề này, trước đây theo báo cáo của Cục thuế Hòa Bình, Tổng cục Thuế đã có công văn số 583/TCT-CS ngày 23/01/2008 trả lời Cục thuế tỉnh Hòa Bình và Công ty. Sau khi nghiên cứu nội dung báo cáo của Công ty tại công văn số 65/CV-CTLN/KTTC ngày 03/3/2008, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (dự án 661) và hướng dẫn tại phần 3 Quyết định số 4361/QĐ-BNN-PTNT ngày 17/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định trình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách (hoặc vốn tài trợ), thì chi tiết dự toán trong dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách/tài trợ không bố trí khoản kinh phí nộp thuế GTGT, do đó, trường hợp Xí nghiệp thiết kế và phục vụ trồng rừng thuộc Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình thực hiện hạng mục thiết kế cho khâu trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661 thì không thu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Hòa Bình biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (xã Dân Hạ, Kỳ Sơn, Hòa Bình);

- Kho bạc Nhà nước;

- Vụ Pháp chế;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1966/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1966/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2008
Ngày hiệu lực22/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1966/TCT-CS lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT hạng mục thiết kế trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1966/TCT-CS lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT hạng mục thiết kế trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1966/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành22/05/2008
        Ngày hiệu lực22/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1966/TCT-CS lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT hạng mục thiết kế trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1966/TCT-CS lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT hạng mục thiết kế trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thuộc dự án 661

           • 22/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực