Công văn 197/GD-ĐT

Công văn số 197/GD-ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình về việc đào tạo tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

Nội dung toàn văn Công văn 197/GD-ĐT đào tạo tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 197/GD-ĐT
V/v: Đào tạo tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

Ninh Bình, ngày 20 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Các phòng giáo dục huyện, thị xã.
 - Các đơn vị trực thuộc sở.

 

Để nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành Giáo dục - Đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và hoạt động dạy học, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo; đồng thời thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, Sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn và quy định triển khai đào tạo kiến thức Tin học cho cán bộ, giáo viên và ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn Ngành như sau:

I) VỀ ĐÀO TẠO TIN HỌC CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN:

1. Từ năm 2006 đến năm 2010, Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Tin học trình độ A trở lên cho 100 % cán bộ, giáo viên trong toàn Ngành.

2. Hình thức tổ chức đào tạo: Các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham dự các lớp đào tạo, bỗi dưỡng theo triệu tập của Sở hoặc phối hợp với Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ tự tổ chức đào tạo cho cán bộ, giáo viên của đơn vị mình và cán bộ, giáo viên các trường lân cận. Các đơn vị tự tổ chức đào tạo phải báo cáo về Sở Giáo dục - Đào tạo (qua Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ) để kiểm tra về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nếu đủ điều kiện Sở sẽ ra quyết định thành lập lớp và cử cán bộ theo dõi, quản lý lớp học.

3. Điều kiện, thủ tục để các đơn vị trong Ngành Giáo dục - Đào tạo được mở lớp giảng dạy Tin học trình độ A cho cán bộ, giáo viên.

a. Điều kiện:

- Có phòng học Tin học với số lượng từ 10 máy vi tính trở lên.

- Có giáo viên chuyên ngành Tin học, trình độ từ Cao đẳng trở lên.

b. Thủ tục:

Các đơn vị làm tờ trình về việc mở lớp đào tạo Tin học trình độ A cho cán bộ, giáo viên gửi Sở Giáo dục - Đào tạo (qua Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ). Trong tờ trình nêu rõ điều kiện mở lớp (phòng học Tin, số lượng máy tính, giáo viên giảng dạy), lịch học, danh sách cán bộ, giáo viên đăng ký học tập.

4. Chương trình và tài liệu đào tạo: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ.

Chương trình Tin học A: Thời gian học 120 tiết.

Giáo trình Tin học A: Do Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ phát hành.

5. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ:

a. Điều kiện dự thi:

+ Học viên nghỉ học không quá 1/10 số tiết quy định.

+ Tất cả các bài kiểm tra phải đạt từ điểm 5 trở lên

b. Tổ chức thi kết thúc chương trình (thi tốt nghiệp): Tất cả các lớp học do các đơn vị tổ chức giảng dạy ở cơ sở đều tập trung thi tại Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo.

c. Hình thức thi: Thí sinh phải làm 2 bài thi (1 bài thi lý thuyết, thi trắc nghiệm trên máy, thời gian làm bài 30 phút; 1 bài thi thực hành, soạn thảo văn bản trên máy, thời gian làm bài 60 phút).

d. Điều kiện tốt nghiệp: Mỗi bài thi phải đạt từ điểm 5 trở lên.

e. Xếp loại tốt nghiệp:

Loại giỏi: Điểm trung bình mỗi bài thi đạt từ 8,5 trở lên

Loại khá: Điểm trung bình mỗi bài thi đạt từ 7,0 trở lên

Loại trung bình: Là những trường hợp đỗ tốt nghiệp còn lại.

6. Kinh phí:

Các lớp học do các đơn vị đăng ký tổ chức đào tạo, thủ trưởng đơn vị tự lo kinh phí để chi trả tiền công cho giảng viên. Tiền mua tài liệụ, giáo trình, đĩa mềm ... người học tự lo.

II. VỀ KẾT NỐI INTERNET.

Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục, các trường THCS, Tiểu học, Mầm non chuẩn bị về cơ sở vật chất (đường truyền, máy tính) để kết nối Inernet. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Trong năm 2006 kết nối 100% số trường THCS và 50% số trường Tiểu học, năm 2007 kết nối 50% số trường Tiểu học còn lại và 100% số trường Mầm non. Các đơn vị tự liên hệ với Bưu điện nơi gần nhất để kết nối Internet.

- Đơn vị nào đã kết nối Inernet thì thiết lập hộp thư điện tử (địa chỉ Emai), đồng thời thông báo về Sở GD-ĐT để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin, chuyển nhận văn bản. Thường xuyên khai thác, cập nhật thông tin trên Internet và Website của ngành để chuyển, nhận thông tin phục vụ cho công tác điều hành, quản lý và dạy học.

III. VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Yêu cầu các đơn vị sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng đã được cung cấp như: phần mềm xếp thời khoá biểu, phần mềm quản lý các trường phổ thông, phần mềm quản lý thi và một số phần mềm khác; có kế hôạch đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động dạy học, đặc biệt là đổi mới phương pháp giảng dạy.

2. Khuyến khích giáo viên soạn bài trên máy vi tính, dùng giáo án điện tử để giảng bài.

Trên đây là một số điểm chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị về việc đào tạo Tin học cho cán bộ, giáo viên và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và hoạt động dạy học, Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở (qua Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ) để được hướng dẫn.

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- UBND huyện, thị xã;
- LĐ Sở GD-ĐT;
- Các phòng, ban Sở;
- Lưu VP, TN&NN.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH
ĐÃ KÝ
PHÓ GIÁM ĐỐC 
TRẦN QUANG ÁNH

 
Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 197/GD-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu197/GD-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2006
Ngày hiệu lực20/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 197/GD-ĐT

Lược đồ Công văn 197/GD-ĐT đào tạo tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 197/GD-ĐT đào tạo tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu197/GD-ĐT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTrần Quang Ánh
        Ngày ban hành20/02/2006
        Ngày hiệu lực20/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 197/GD-ĐT đào tạo tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

              Lịch sử hiệu lực Công văn 197/GD-ĐT đào tạo tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

              • 20/02/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/02/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực