Công văn 1972/LĐTBXH-ATLĐ

Công văn 1972/LĐTBXH-ATLĐ năm 2016 giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1972/LĐTBXH-ATLĐ hưu trí nghề nặng nhọc độc hại đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/LĐTBXH-ATLĐ
V/v giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công vic nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy Kiểm.

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bo hiểm xã hội Việt Nam

Tr li công văn s 5383/BHXH-CSXH ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy him (NNĐHNH) và đặc biệt NNĐHNH do người sử dụng lao động, nơi người lao động có thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt NNĐHNH ở đó lập, gửi bộ, ngành chủ quản có ý kiến với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; áp dụng cho cả trường hợp người lao động đã chuyển đơn vị công tác hoặc đang bo lưu thời gian đóng bảo him xã hội hoặc đã được giải quyết chế độ hưu trí.

2. Thời điểm áp dụng văn bản điều chnh của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội được xác định từ thời đim người lao động bắt đầu làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy him hay đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trường hợp người lao động đã được giải quyết hưởng chế độ hưu trí trước thời đim Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đồng ý được điều chnh mức lương hưu ktừ thời đim nghviệc hưởng chế độ hưu trí.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố khi giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động mà trong sbảo him ghi chưa đúng chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ theo hướng dn tại đim 1 nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đ nghBảo him xã hội Việt Nam nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân (đ biết)
- S
LĐTBXH Cao Bằng;
- Vụ BHXH;
- Lưu VT
, ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1972/LĐTBXH-ATLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1972/LĐTBXH-ATLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2016
Ngày hiệu lực02/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1972/LĐTBXH-ATLĐ hưu trí nghề nặng nhọc độc hại đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1972/LĐTBXH-ATLĐ hưu trí nghề nặng nhọc độc hại đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1972/LĐTBXH-ATLĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành02/06/2016
        Ngày hiệu lực02/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1972/LĐTBXH-ATLĐ hưu trí nghề nặng nhọc độc hại đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1972/LĐTBXH-ATLĐ hưu trí nghề nặng nhọc độc hại đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm 2016

              • 02/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực