Công văn 1975/BTTTT-CNTT

Công văn 1975/BTTTT-CNTT hướng dẫn trường hợp tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1975/BTTTT-CNTT hướng dẫn tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1975/BTTTT-CNTT
V/v hướng dẫn trường hợp tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tiếp theo công văn số 576/BTTTT-CNTT ngày 26/02/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn đối với trường hợp tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi đưa ra nước ngoài bảo hành, sửa chữa theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT như sau:

- Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý một số đề nghị của doanh nghiệp về việc xác nhận trường hợp tái nhập khẩu sản phẩm CNTT sau khi đưa ra nước ngoài bảo hành, sửa chữa. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Cơ quan Hải quan xem xét, quyết định cho phép thông quan trên cơ sở xem xét các tài liệu doanh nghiệp cần phải cung cấp theo hướng dẫn tại công văn số 576/BTTTT-CNTT ngày 26/02/2013, doanh nghiệp không cần phải có văn bản xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đề nghị Quý Tổng cục hướng dẫn các đơn vị Hải quan địa phương và các doanh nghiệp thực hiện việc tái nhập khẩu sản phẩm CNTT sau khi đưa ra nước ngoài để bảo hành, sửa chữa theo nội dung trên và định kỳ hàng quý tổng hợp, thống kê gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác quản lý nhà nước (theo biểu mẫu kèm trong phụ lục gửi kèm). Đối với các trường hợp khác đề nghị tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 576/BTTTT-CNTT ngày 26/02/2013.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CNTT ĐÃ QUA SỬ DỤNG SAU KHI ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI BẢO HÀNH, SỬA CHỮA

(kèm theo công văn số 1975/BTTTT-CNTT ngày 05/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ và thông tin liên hệ

Tên sản phẩm tái nhập khẩu

Số Tờ khai nhập khẩu

Ngày nhập khẩu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1975/BTTTT-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1975/BTTTT-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2013
Ngày hiệu lực05/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1975/BTTTT-CNTT hướng dẫn tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1975/BTTTT-CNTT hướng dẫn tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1975/BTTTT-CNTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành05/07/2013
        Ngày hiệu lực05/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1975/BTTTT-CNTT hướng dẫn tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1975/BTTTT-CNTT hướng dẫn tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin

           • 05/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực