Công văn 1977/UBCK-QLPH

Công văn số 1977/UBCK-QLPH về việc xử lý một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1977/UBCK-QLPH Xử lý trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1977/UBCK-QLPH
V/v Xử lý một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các công ty đại chúng
- Các công ty chứng khoán

 

Về một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lưu ý các công ty như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 và Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007, các công ty đại chúng chỉ phải báo cáo UBCKNN và SGDCK Tp.HCM/TTGDCK HN (đối với các công ty niêm yết) trước khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Như vậy UBCKNN sẽ chỉ có công văn yêu cầu công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của các doanh nghiệp từ trước đến nay, UBCKNN đã phát hành công văn không phản đối để doanh nghiệp thuận lợi trong việc làm thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết. Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, từ ngày 01/10/2008, UBCKNN sẽ không phát hành công văn không phản đối đối với các trường hợp phát hành có hồ sơ đầy đủ. Đối với các hồ sơ chưa đầy đủ, UBCKNN sẽ có công văn trong thời hạn 10 ngày đối với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và trong thời hạn 20 ngày đối với việc phát hành riêng lẻ (kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ). Ngày nhận đầy đủ hồ sơ sẽ được UBCKNN công bố tại địa chỉ website: http://www.ssc.gov.vn

Các công ty niêm yết tại SGDCK/TTGDCK trực tiếp liên hệ với SGDCK/TTGDCK và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành thêm theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Ban QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Hoàng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1977/UBCK-QLPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1977/UBCK-QLPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2008
Ngày hiệu lực30/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1977/UBCK-QLPH Xử lý trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1977/UBCK-QLPH Xử lý trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1977/UBCK-QLPH
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýBùi Hoàng Hải
        Ngày ban hành30/09/2008
        Ngày hiệu lực30/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1977/UBCK-QLPH Xử lý trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1977/UBCK-QLPH Xử lý trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng

           • 30/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực