Công văn 1977/VPCP-KTTH

Công văn 1977/VPCP-KTTH về chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1977/VPCP-KTTH 2020 Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1977/VPCP-KTTH
V/v chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1521/BKHĐT-TH ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Thời gian tổ chức Hội nghị 1/2 ngày (trong 01 buổi sáng), dự kiến cuối tháng 4 năm 2020. Thời gian cụ thể, Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo sau.

2. Về thành phần mời dự Hội nghị: Ngoài thành phần theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên, mời thêm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

3. Giao các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 03 tháng đầu năm 2020; trong đó tập trung đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm ngành giao thông, ngành nông nghiệp (đường sắt, đường bộ, thủy lợi...). Trong báo cáo nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân (chủ quan và khách quan), kiến nghị giải pháp đẩy mnh giải ngân vn đu tư công năm 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Hội nghị. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 03 ngày diễn ra Hội nghị

4. y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương chỉ đạo chuẩn bị phòng họp trực tuyến tại các địa phương mình và công tác hậu cần có liên quan.

5. Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2020 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020), trong đó nêu rõ tồn tại hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại năm 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 4 năm 2020, đồng thời báo cáo tham luận tại Hội nghị.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phi hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan: Chuẩn bị báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đu tư công năm 2020 (trong đó, bao gồm kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020), đề xuất các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại năm 2020; tổng hợp các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị từ các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; chuẩn bị tài liệu phát cho các đại biểu dự họp, danh sách khách mời dự Hội nghị (bao gồm cả các cơ quan thông tấn báo chí);

- Chủ trì, phối hp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan: Xây dựng kịch bản điều hành Hội nghị; Chuẩn bị gợi ý phát biểu để Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng điều hành; Dự kiến danh sách các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương báo cáo tham luận tại Hội nghị; Chuẩn bị bài phát biểu và kết luận ca Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị.

- Chủ động xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, gửi các đại biểu để thảo luận tại Hội nghị. Trên cơ sở đó, tiếp thu ý kiến các đại biểu, lấy ý kiến các Bộ: Tài chính, Tư pháp để tổng hợp, trình Thủ tướng ký ban hành.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2020.

7. Văn phòng Chính phủ chủ trì phát hành giấy mời họp theo danh sách do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp (bao gồm cả cơ quan thông tấn báo chí); Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại Hội nghị; Phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kịch bản điều hành Hội nghị, chuẩn bị bài phát biểu và kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị một cách cụ thể, thiết thực.

Văn phòng Chính phthông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐCP, các Vụ: NN, CN, QHQT, KGVX, QHĐP, TKBT, TH, PL, Cục Quản trị;
- Lưu: VT, KTTH (3) B.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

 

Thuộc tính Công văn 1977/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1977/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2020
Ngày hiệu lực14/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(18/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1977/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 1977/VPCP-KTTH 2020 Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1977/VPCP-KTTH 2020 Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1977/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành14/03/2020
        Ngày hiệu lực14/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (18/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1977/VPCP-KTTH 2020 Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1977/VPCP-KTTH 2020 Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

              • 14/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực