Công văn 1977/VPCP-XDPL

Công văn số 1977/VPCP-XDPL về việc thực hiện Luật phá sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1977/VPCP-XDPL thực hiện Luật phá sản


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1977/VPCP-XDPL
Về việc thực hiện Luật phá sản

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại công văn số 24/BC-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2008 về việc rà soát, đánh giá thực tiễn thi hành Luật phá sản năm 2004, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành có liên quan cần khẩn trương ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sớm các văn bản hướng dẫn Luật phá sản doanh nghiệp.

2. Các cơ quan là đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý công ty nhà nước và phá sản doanh nghiệp, kiên quyết cho phá sản đối với những doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản, không can thiệp trái pháp luật vào thủ tục giải quyết phá sản.

3. UBND các cấp thực hiện đúng các quy định về thủ tục hành chính quy định trong các luật chuyên ngành có liên quan đến thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

4. Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thực hiện thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp.

5. Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao thực hiện việc đánh giá thực tiễn thi hành Luật phá sản và có báo cáo đầy đủ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2008, bao gồm cả những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục phá sản doanh nghiệp. Trong trường hợp cần thiết có thể báo cáo Chính phủ đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung việc sửa đổi Luật phá sản vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XII.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, TB XDPL, các Vụ, đơn vị thuộc VPCP, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, XDPL (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1977/VPCP-XDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1977/VPCP-XDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2008
Ngày hiệu lực27/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1977/VPCP-XDPL

Lược đồ Công văn 1977/VPCP-XDPL thực hiện Luật phá sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1977/VPCP-XDPL thực hiện Luật phá sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1977/VPCP-XDPL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành27/03/2008
        Ngày hiệu lực27/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1977/VPCP-XDPL thực hiện Luật phá sản

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1977/VPCP-XDPL thực hiện Luật phá sản

             • 27/03/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/03/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực