Công văn 1978/TCT-CS

Công văn số 1978/TCT-CS về việc thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1978/TCT-CS thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1978/TCT-CS
V/v: thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 89/CT-TNNVDT ngày 14/1/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về thủ tục ghi nợ và thanh toán tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục I Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/1/2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất: “2.1. Kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất nêu tại khoản 1 Mục này có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư thì được ghi nợ tiền sử dụng đất.

2.2. Khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận thì Phòng Tài nguyên và Môi trường phải ghi nội dung “nợ tiền sử dụng đất” trên trang 4 của Giấy chứng nhận; ký, đóng dấu xác nhận nội dung ghi nợ nêu trên; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế biết các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất và hồ sơ (đầy đủ, hợp lệ) xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (gọi là Nghị định số 17/2006/NĐ-CP) trước ngày 02 tháng 7 năm 2007 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì vẫn tiếp tục được cấp Giấy chứng nhận và được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP (gọi là Thông tư số 70/2006/TT-BTC)”.

- Việc thanh toán tiền sử dụng đất ghi nợ được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục thuế phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1978/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1978/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2008
Ngày hiệu lực22/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1978/TCT-CS thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1978/TCT-CS thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1978/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành22/05/2008
        Ngày hiệu lực22/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1978/TCT-CS thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1978/TCT-CS thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

           • 22/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực