Công văn 1979/TCT-CS

Công văn số 1979/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất đối với Công ty nhà nước chuyển bán cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1979/TCT-CS thu tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1979/TCT-CS
V/v: thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 13509/CT-QLN ngày 28/12/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thu tiền sử dụng đất đối với Công ty nhà nước chuyển bán cho người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 110 Luật Đất đai năm 2003 quy định: “1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107 của Luật này” và tại Khoản 2, 3 Điều 107 quy định nghĩa vụ của người sử dụng đất: “2. Đăng ký quyền sử dụng đất, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, … theo quy định của pháp luật; 3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;”.

- Tại Điều 52 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất do doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh:

“ 1. Doanh nghiệp đang sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải tự rà soát, kê khai việc sử dụng đất và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.

2. Trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất kiểm tra thực tế và quyết định xử lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định sau:

a) Diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hợp pháp từ người khác hoặc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng hoặc tiền sử dụng đất đã nộp cho Nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đang sử dụng đúng mục đích thì được tiếp tục sử dụng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Diện tích đất đã được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hợp pháp từ người khác hoặc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng hoặc tiền sử dụng đất đã nộp cho Nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đang sử dụng đúng mục đích nhưng chưa chuyển sang thuê đất thì phải chuyển sang thuê đất; trường hợp lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất; …

3. Diện tích đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp phải lập phương án sản xuất, kinh doanh trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt; mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất phải được xác định trong phương án sản xuất, kinh doanh. Sau khi phương án sản xuất, kinh doanh được xét duyệt thì doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty đầu tư xây dựng và Khai thác công trình Giao thông 584 (nay là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác công trình Giao thông 584) được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu căn hộ cao tầng vào năm 2005 thì phải kê khai nộp tiền sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp, Công ty chưa kê khai nộp tiền sử dụng đất, sau đó được Nhà nước cho phép chuyển sang công ty cổ phần theo hình thức bán doanh nghiệp Nhà nước thì nay Công ty Cổ phần ĐTXD và KTCTGT 584 phải tự rà soát và báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục được thực hiện dự án và kê khai nộp tiền sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công ty CP ĐTXD và KTCTGT 584;

- Vụ PC; TCDN, QLCS;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1979/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1979/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2008
Ngày hiệu lực22/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1979/TCT-CS thu tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1979/TCT-CS thu tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1979/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành22/05/2008
        Ngày hiệu lực22/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1979/TCT-CS thu tiền sử dụng đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1979/TCT-CS thu tiền sử dụng đất

             • 22/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực