Công văn 198/UBDT-CSDT

Công văn 198/UBDT-CSDT năm 2016 hỗ trợ cho các đối tượng thiếu đất sản xuất theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 198/UBDT-CSDT hỗ trợ đối tượng thiếu đất sản xuất quyết định 755/QĐ-TTg 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/UBDT-CSDT
V/v hỗ trợ cho các đối tượng thiếu đất sản xuất theo Quyết định 755/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Phúc đáp Công văn số 46/BDT-CSDT ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị về việc hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với các đối tượng thiếu đất sản xuất theo Quyết định 755/QĐ-TTg; Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Tại Tiết 2 Điểm b, Khoản 1, Điều 3 quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Những hộ có lao động, có nhu cầu vốn để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp hoặc cần vốn để làm các nghề khác, tăng thu nhập, thì được ngân sách Trung ương hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ và được vay vốn tín dụng tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ, thời gian vay 5 năm với mức lãi suất bằng 0,1%/tháng tương đương 1,2%/năm”. Như vậy, đối với địa phương không bố trí được quỹ đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất thì có thể hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo quy định nêu trên.

Đnghị Ban Dân tộc Quảng Trị nghiên cứu để thực hiện chính sách./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Thứ trưởng, PCN Đỗ Văn Chiến (b/c);
- Thứ trưởng, PCN Sơn Phước Hoan (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Cầm Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 198/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu198/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2016
Ngày hiệu lực14/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 198/UBDT-CSDT hỗ trợ đối tượng thiếu đất sản xuất quyết định 755/QĐ-TTg 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 198/UBDT-CSDT hỗ trợ đối tượng thiếu đất sản xuất quyết định 755/QĐ-TTg 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu198/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýCầm Văn Thanh
        Ngày ban hành14/03/2016
        Ngày hiệu lực14/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 198/UBDT-CSDT hỗ trợ đối tượng thiếu đất sản xuất quyết định 755/QĐ-TTg 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 198/UBDT-CSDT hỗ trợ đối tượng thiếu đất sản xuất quyết định 755/QĐ-TTg 2016

            • 14/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực