Công văn 1984/NHCS-KHNV

Công văn 1984/NHCS-KHNV năm 2004 triển khai chương trình tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1984/NHCS-KHNV 2004 triển khai chương trình tín dụng cấp nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1984/NHCS-KHNV
V/v: Triển khai Chương trình tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp NS&VSMTNT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Ông (bà) Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh: Sơn La, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đăk Lăk, Tiền Giang và Kiên Giang.

Để triển khai tốt Chương trình tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng giám đốc yêu cầu ông (bà) Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh: Sơn La, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đăk Lăk, Tiền Giang và Kiên Giang thực hiện một nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai cho vay Chương trình NS&VSMTNT:

Để tổ chức triển khai cho vay Chương trình NS&VSMT có hiệu quả, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng giám đốc yêu cầu ông (bà) Giám đốc các chi nhánh triển khai ngay một số công việc:

a/ Báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) việc triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp NS&VSMTNT. Trước mắt chọn một số huyện, một số xã để tập trung triển khai có bài bản.

b/ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) để hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình này, đề nghị Sở NN&PTNT cung cấp thiết kế và dự toán các công trình NS&VSMT mẫu làm cơ sở xem xét cho vay.

c/ Tổ chức tập huấn, phổ biến nội dung văn bản 1411/NHCS-KHNV ngày 03/8/2004 về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình NS&VSMTNT của Tổng giám đốc NHCSXH tới cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức Hội trực tiếp nhận ủy thác cho vay và một số ngành có liên quan.

d/ Tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp NS&VSMTNT của Chính phủ trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm được và đón nhận, thực hiện.

e/ NHCSXH không thực hiện cho vay trực tiếp chương trình này mà việc cho vay được ủy thác bán phần qua các tổ chức Chính trị - xã hội. Vì vậy, yêu cầu các chi nhánh phối hợp với các tổ chức Chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để bàn biện pháp tổ chức thực hiện và thống nhất ký phụ lục bổ sung về ủy thác cho vay Chương trình tín dụng này.

Về hoa hồng trả cho tổ tiết kiệm và vay vốn và mức phí ủy thác trả cho các tổ chức Chính trị - xã hội được thực hiện theo quy định của Tổng giám đốc NHCSXH tại văn bản số 1114/NHCS-KHNV ngày 03/7/2004 về hướng dẫn nội dung ủy thác cho vay hộ nghèo giữa NHCSXH với các tổ chức Chính trị - xã hội.

2. Một số điểm thống nhất khi thực hiện nội dung văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay Chương trình NS&VSMTNT:

Vừa qua, tại Hội nghị tập huấn triển khai nghiệp vụ cho vay chương trình NS&VSMTNT tổ chức cho Giám đốc và Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ của các tỉnh có tên trên vào ngày 12/10/2004, Tổng giám đốc NHCSXH đã giải đáp một số ý kiến vướng mắc qua tập huấn. Tuy nhiên, để thống nhất thực hiện, Tổng giám đốc yêu cầu các chi nhánh cần lưu ý một số vấn đề sau:

a/ Đối tượng thụ hưởng Chương trình tín dụng NS&VSMTNT là các hộ gia đình ở khu vực nông thôn, khu vực nông thôn bao gồm:

- Các xã, thị trấn thuộc huyện. (Theo quy định hiện hành của Quốc hội thì không có đơn vị hành chính là thị tứ).

- Các xã thuộc thị xã và thành phố thuộc tỉnh.

b/ Trường hợp tổ tiết kiệm và vay vốn của hộ nghèo đã được thành lập đúng theo quy định hiện hành, nếu tổ tiết kiệm và vay vốn này có nhu cầu vay vốn Chương trình NS&VSMTNT thì không phải tiến hành thành lập lại và được sử dụng chung hồ sơ thành lập của Tổ đã có.

c/ Trường hợp hộ gia đình đã có nợ vay NHCSXH và các tổ chức tín dụng khác (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ tín dụng…):

- Nếu khoản vay đó không sử dụng vào đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch, công trình vệ sinh thì vẫn thuộc đối tượng NHCSXH xem xét cho vay theo quy định tại văn bản 1411/NHCS-KHNV nói trên.

- Nếu khoản vay đó sử dụng vào đầu tư mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch, công trình vệ sinh thì hộ không được NHCSXH xem xét cho vay theo Chương trình này.

d/ Về định kỳ hạn trả nợ: Số tiền cho vay được phân kỳ trả nợ tối đa 6 tháng một lần phù hợp với khả năng trả nợ của hộ vay do Ngân hàng và hộ vay thỏa thuận ghi vào Hợp đồng tín dụng.

e/ Đến hạn trả nợ theo phân kỳ trả nợ đã được thỏa thuận và ghi trong Hợp đồng tín dụng, nếu hộ vay không trả được nợ thì chuyển vào kỳ tiếp theo để trả, mà không chuyển nợ quá hạn theo từng kỳ con. Việc chuyển nợ quá hạn được thực hiện vào kỳ cuối cùng theo quy định tại Điểm 14 của văn bản 1411/NHCS-KHNV nói trên.

Nhận được văn bản này, yêu cầu ông (bà) Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh: Sơn La, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đăk Lăk, Tiền Giang và Kiên Giang triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo Hội sở chính NHCSXH để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban nghiệp vụ tại HSC;
- Lưu VP; KHNV

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1984/NHCS-KHNV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1984/NHCS-KHNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2004
Ngày hiệu lực15/10/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1984/NHCS-KHNV 2004 triển khai chương trình tín dụng cấp nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1984/NHCS-KHNV 2004 triển khai chương trình tín dụng cấp nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1984/NHCS-KHNV
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
     Người kýLê Hồng Phong
     Ngày ban hành15/10/2004
     Ngày hiệu lực15/10/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1984/NHCS-KHNV 2004 triển khai chương trình tín dụng cấp nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1984/NHCS-KHNV 2004 triển khai chương trình tín dụng cấp nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

          • 15/10/2004

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/10/2004

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực