Công văn 1986/TTg-KGVX

Công văn 1986/TTg-KGVX năm 2017 về chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1986/TTg-KGVX 2017 chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1986/TTg-KGVX
V/v chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 804/TTr-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ:

1. Đồng ý chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Học viện Múa Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc thành lập Học viện Múa Việt Nam gắn với tự cân đối, điều chỉnh đội ngũ trong biên chế được giao của Trường, sử dụng hiệu quả kinh phí và cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm chất lượng đào tạo ở trình độ đại học.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Đề án thành lập Học viện Múa Việt Nam theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Trường Cao đẳng Múa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX(3b).
ĐND

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1986/TTg-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1986/TTg-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1986/TTg-KGVX

Lược đồ Công văn 1986/TTg-KGVX 2017 chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1986/TTg-KGVX 2017 chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1986/TTg-KGVX
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1986/TTg-KGVX 2017 chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1986/TTg-KGVX 2017 chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam

            • 25/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực