Công văn 1988/VPCP-QHQT

Công văn số 1988/VPCP-QHQT về việc kết quả kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Định hướng Nhà Pháp luật Việt-Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1988/VPCP-QHQT kết quả kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Định hướng Nhà Pháp luật Việt-Pháp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1988/VPCP-QHQT
V/v kết quả kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Định hướng Nhà Pháp luật Việt-Pháp

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 762/BTP-HTQT ngày 19 tháng 3 năm 2008) về việc báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pháp ngữ và Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban Định hướng Nhà Pháp luật Việt - Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Chương trình hoạt động năm 2008 với các nội nêu tại công văn số 762/BTP-HTQT ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Bộ Tư pháp.

2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì thành lập và triển khai hoạt động của Nhóm chuyên gia liên ngành với các thành viên Việt Nam và nhiệm vụ được nêu tại công văn số 762/BTP-HTQT ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tư pháp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Đối ngoại TW Đảng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: TH, Ban XDPL;
- Lưu: VT, QHQT (3).19

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1988/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1988/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực28/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1988/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 1988/VPCP-QHQT kết quả kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Định hướng Nhà Pháp luật Việt-Pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1988/VPCP-QHQT kết quả kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Định hướng Nhà Pháp luật Việt-Pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1988/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực28/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1988/VPCP-QHQT kết quả kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Định hướng Nhà Pháp luật Việt-Pháp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1988/VPCP-QHQT kết quả kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Định hướng Nhà Pháp luật Việt-Pháp

              • 28/03/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/03/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực