Công văn 1989/TTg-ĐMDN

Công văn số 1989/TTg-ĐMDN về việc tách và chuyển đổi Phân viện Vắc xin Đà Lạt thành doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1989/TTg-ĐMDN tách và chuyển đổi Phân viện Vắc xin Đà Lạt thành doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1989/TTg-ĐMDN
V/v tách và chuyển đổi Phân viện Vắc xin Đà Lạt thành doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại tờ trình số 968/TTr-BYT ngày 8 tháng 11 năm 2007 về việc phê duyệt Đề án tách và chuyển đổi Phân viện Vắc xin Đà Lạt thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thành Công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt trực thuộc Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tách nguyên trạng Phân viện Vắc xin Đà Lạt thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thành Công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt trực thuộc Bộ Y tế.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc tách và chuyển thành doanh nghiệp nói trên theo quy định hiện hành; chỉ đạo Công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt quản lý và sử dụng có hiệu quả máy móc, thiết bị đã được đầu tư, ổn định sản xuất, kinh doanh và xây dựng Đề án chuyển đổi hình thức tổ chức quản lý Công ty này, trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 2008.

Văn phòng Chính phủ đề nghị quý Bộ khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn nêu trên

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCp;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, KH&CN, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Các Vụ: TH, VX, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b).V.30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1989/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1989/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1989/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 1989/TTg-ĐMDN tách và chuyển đổi Phân viện Vắc xin Đà Lạt thành doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1989/TTg-ĐMDN tách và chuyển đổi Phân viện Vắc xin Đà Lạt thành doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1989/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1989/TTg-ĐMDN tách và chuyển đổi Phân viện Vắc xin Đà Lạt thành doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1989/TTg-ĐMDN tách và chuyển đổi Phân viện Vắc xin Đà Lạt thành doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

              • 21/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực