Công văn 199/BTP-KHTC

Công văn số 199/BTP-KHTC về việc hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 199/BTP-KHTC hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên các cấp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 199/BTP-KHTC
V/v: Hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
- Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

 

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TW ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp và Công văn số 1131-CV/VPTW/nb ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TW Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điểm như sau:

1. Đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ:

- Đảng viên được bầu hoặc chỉ định (theo quy định của Điều lệ Đảng) vào ban chấp hành đảng bộ, cấp ủy của các chi bộ từ Trung ương đến cấp cơ sở (đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở).

- Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở được hiểu là:

+ Phải có con dấu riêng;

+ Trực thuộc huyện uỷ, Đảng uỷ Khối Dân chính của tỉnh và tươgn đương.

Như vậy, nếu có đơn vị nào có đủ 2 điều kiện trên thì phải có công văn đề nghị số lượng người được hưởng gửi về Bộ, kèm theo bản sao Quyết định công nhận cấp uỷ của Huyện uỷ (hoặc tương đương) và mẫu con dấu của chi bộ.

2. Mức phụ cấp cấp uỷ:

- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (kể cả Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng) hưởng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương hưởng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp quận, huyện, thị xã và tương đương hưởng hệ số 0,4 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cấp xã và tương đương hưởng hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

3. Nguyên tắc phụ cấp, nguồn kinh phí và quyết toán:

3.1. Nguyên tắc phụ cấp

a) Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ được cấp hàng tháng, khi thôi tham gia cấp uỷ thì thôi hưởng phụ cấp.

b) Trường hợp một đồng chí là cấp uỷ viên nhiều cấp thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm của cấp uỷ cao nhất mà đồng chí đó tham gia.

c) Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội.

3.2. Nguồn kinh phí và quyết toán

Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị thuộc đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước được tính vào dự toán chi ngân sách được giao hàng năm của cơ quan đơn vị. Hàng năm, các đơn vị có tổ chức cơ sở đảng lập dự toán gửi về Bộ Tư pháp để Bộ thẩm định, giao dự toán kinh phí cho hoạt động của tổ chức đảng.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đảng do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí chi phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên được quyết toán vào Mục 7850, Tiểu mục 7854 Mục lục ngân sách nhà nước.

Việc chi trả phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Bộ thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 199/BTP-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu199/BTP-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2009
Ngày hiệu lực07/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 199/BTP-KHTC

Lược đồ Công văn 199/BTP-KHTC hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 199/BTP-KHTC hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên các cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu199/BTP-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHoàng Thế Liên
        Ngày ban hành07/07/2009
        Ngày hiệu lực07/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 199/BTP-KHTC hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên các cấp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 199/BTP-KHTC hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên các cấp

              • 07/07/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/07/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực