Công văn 1990/BKHCN-KHTC

Công văn số 1990/BKHCN-KHTC về việc Bổ sung thuyết minh cơ sở xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 do Bộ khoa học và công nghệ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 1990/BKHCN-KHTC Bổ sung thuyết minh cơ sở xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước 2008


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1990/BKHCN-KHTC
V.v  Bổ sung thuyết minh cơ sở xây dựng  Dự toán NSNN năm 2008          

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Báo cáo "Kế hoạch hoạt động và dự toán NSNN năm 2008" của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN và kết quả thảo luận Dự toán NSNN năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Tài chính chủ trì ngày 1/8/2007;

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính để có đủ căn cứ thuyết minh chuẩn bị cho buổi làm việc về Dự án NSNN năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ do Lãnh đạo Bộ Tài chính chủ trì, Vụ Kế hoạch - Tài chính trân trọng đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các công việc sau:

I. BỔ SUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG KINH PHÍ NĂM 2006

Đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí đã quyết toán hoặc kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán năm 2006 (theo từng nhiệm vụ chi);

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2007

II.1 Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2007

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu phí và lệ phí năm 2007 theo hướng hoàn thành vượt mức dự toán được giao (ước thực hiện tổng dự toán thu 6 tháng đầu năm của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đạt 53%), đồng thời phân tích tác động của các chính sách, cơ chế mới ban hành đối với công tác thực hiện dự toán thu phí, lệ phí.

2. Đánh giá tình hình thực hiện thu sự nghiệp năm 2007, đồng thời phân tích tác động của các chính sách, cơ chế mới ban hành đối với thu sự nghiệp của các đơn vị.

3. Thuyết minh rõ các khuyến nghị về sửa đổi chính sách, cơ chế, chế độ thu NSNN hiện hành (nếu có).

II.2 Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi NSNN năm 2007

            - Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chi NSNN đến hết tháng 7 năm 2007 theo từng đơn vị sử dụng ngân sách và theo từng nhiệm vụ chi NSNN đã được giao (ghi rõ dự toán được giao, thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2007, thuyết minh rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến ước thực hiện dự toán cả năm).

III. BỔ SUNG THUYẾT MINH CƠ SỞ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2008

III.1 Xây dựng dự toán thu năm 2008

- Xây dựng dự toán thu phí, lệ phí căn cứ khả năng thu thực tế và phấn đấu đạt tốc độ tăng thu NSNN so với năm 2007 tối thiểu từ 10% trở lên.

- Xây dựng dự toán thu sự nghiệp căn cứ khả năng thu thực tế và phấn đấu đạt tốc độ tăng thu NSNN so với năm 2007 tối thiểu từ 15% trở lên.

Chỉ tiêu thu sự nghiệp sẽ được giao chính thức trong dự toán NSNN năm 2008 của từng đơn vị và là một trong những căn cứ để xem xét mức giao dự toán chi NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp có thu.

III.2 Bổ sung thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán chi NSNN năm 2008

1. Dự toán chi đầu tư phát triển

Bổ sung hồ sơ, tài liệu dự án, kể cả dự toán kèm theo của từng công trình, dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2008.

2. Dự toán chi quản lý hành chính

Bổ sung Thuyết minh và dự toán chi tiết các nội dung chi thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, đặc biệt là các nhiệm vụ mang đặc thù; chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, nâng cấp cơ sở vật chất có số lượng hoặc có giá trị lớn; thuê trụ sở v.v...

3. Dự toán chi sự nghiệp KH&CN

Bổ sung Thuyết minh và dự toán chi tiết các nhiệm vụ chi không thường xuyên năm 2008, đặc biệt là Thuyết minh và dự toán đối với các nhiệm vụ KH&CN và các dự án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, sửa chữa chống xuống cấp.

Riêng đối với Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, đề nghị Quý Viện thuyết minh chi tiết nguyên nhân tăng đột biến về nhu cầu tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, sửa chữa chống xuống cấp năm 2008 so với dự toán năm 2007.

Đối với kinh phí đề nghị hỗ trợ để thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP cần thống nhất với Vụ Tổ chức cán bộ để khẳng định lộ trình chuyển đổi và mức kinh phí hỗ trợ từ NSNN năm 2008, kể cả kinh phí hỗ trợ giải quyết lao động dôi dư.

Được sự uỷ quyền của Lãnh đạo Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo và khẩn trương bổ sung các báo cáo, tài liệu, gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 8/8/2007 để kịp phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ, hoàn thiện Dự toán NSNN năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Tài chính trước ngày 10/8/2007 và chuẩn bị tiếp tục làm việc cấp Lãnh đạo Bộ về Dự toán NSNN năm 2008 với Bộ Tài chính.

 


Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- , KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Trọng Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1990/BKHCN-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1990/BKHCN-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2007
Ngày hiệu lực02/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1990/BKHCN-KHTC

Lược đồ Công văn 1990/BKHCN-KHTC Bổ sung thuyết minh cơ sở xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1990/BKHCN-KHTC Bổ sung thuyết minh cơ sở xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1990/BKHCN-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Trọng Thụ
        Ngày ban hành02/08/2007
        Ngày hiệu lực02/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1990/BKHCN-KHTC Bổ sung thuyết minh cơ sở xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước 2008

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1990/BKHCN-KHTC Bổ sung thuyết minh cơ sở xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước 2008

           • 02/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực