Công văn 1990/CT-TTHT

Công văn 1990/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1990/CT-TTHT 2018 chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Hà Nội


TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1990/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Robinson Department Store (Việt Nam)
(Đ/c: Tng hm B1, Megamall, KĐT phức hợp Royal city
-
Số 72A Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - Hà Nội)
MST: 0106410616

Trả lời công văn số 01/RBSV-CV ngày 28/9/2017 của Công ty CP Robinson Department Store (Việt Nam), Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết quy định cách xác định chi phí để tính thuế trong một số trường hợp cụ thể đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù:

“Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Quy định này không áp dụng với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tchức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm.

Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2Q17 của Chính Phủ hướng dẫn kê khai mẫu số 01 Thông tin quan hệ liên kết và giao dịch liên kết quy định:

"Chỉ tiêu "Chi phí lãi tiền vay”: Ghi giá trị chi phí lãi vay tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị theo xác định tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, theo APA đối với giao dịch phát sinh với các bên liên kết và giá trị ghi tại sổ kế toán đi với giao dịch phát sinh với các bên độc lập.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP Robinson Department Store (Việt Nam) có phát sinh giao dịch liên kết thì Công ty xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP Trong đó chi phí lãi vay xác định theo nguyên tắc nêu trên là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập).

Trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của Công ty (hay còn gọi là chỉ số EBITDA) nhỏ hơn 0 thì toàn bộ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế của Công ty không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP Robinson Department Store (Việt Nam) được biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng Pháp chế;
- Phòn
g Kiểm tra thuế số 1;
-Lưu: VT
, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1990/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1990/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2018
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1990/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 1990/CT-TTHT 2018 chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1990/CT-TTHT 2018 chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Hà Nội
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1990/CT-TTHT
       Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
       Người kýMai Sơn
       Ngày ban hành15/01/2018
       Ngày hiệu lực15/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1990/CT-TTHT 2018 chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1990/CT-TTHT 2018 chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Hà Nội

          • 15/01/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/01/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực