Công văn 1990/TTg-QHQT

Công văn số 1990/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Chương trình Quản trị Công, Cải cách hành chính và Hiệp định tài trợ cho Chương trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1990/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Chương trình Quản trị Công, Cải cách hành chính và Hiệp định tài trợ cho Chương trình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1990/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Chương trình Quản trị Công, CCHC và Hiệp định tài trợ cho Chương trình.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Đắk Nông.
- Văn phòng Quốc hội

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9125/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 12 năm 2007 và công văn số 9252/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục "Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính, giai đoạn 2007-2011" với tổng giá trị là 70 triệu Cua ron Đan Mạch do Chính phủ Đan Mạch viện trợ không hoàn lại, với nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản số 9125/BKH-KTĐN ngày 12/12/2007.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Văn phòng Quốc hội hoàn chỉnh dự thảo và phê duyệt văn kiện Chương trình theo quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng ODA và các cam kết của Nhà tài trợ.

3. Đồng ý về cơ bản nội dụng dự thảo Hiệp định giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Ngoại giao Đan Mạch tài trợ cho Chương trình trên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung và ký Hiệp định tài trợ với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Đan Mạch vào tháng 12 năm 2007.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, CCHC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1990/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1990/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1990/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1990/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Chương trình Quản trị Công, Cải cách hành chính và Hiệp định tài trợ cho Chương trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1990/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Chương trình Quản trị Công, Cải cách hành chính và Hiệp định tài trợ cho Chương trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1990/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1990/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Chương trình Quản trị Công, Cải cách hành chính và Hiệp định tài trợ cho Chương trình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1990/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Chương trình Quản trị Công, Cải cách hành chính và Hiệp định tài trợ cho Chương trình

             • 21/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực