Công văn 1992/TTg-CN

Công văn số 1992/TTg-CN về việc sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1992/TTg-CN sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1992/TTg-CN
V/v sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Công Thương, Y tế,  Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6563/BGTVT-VT ngày 12 tháng 10 năm 2007 và số 7396/BGTVT-VT ngày 15 tháng 11 năm 2007), ý kiến của các Bộ Công Thương (văn bản số 2630/BCT-CLH ngày 02 tháng 11 năm 2007), Bộ Công an (văn bản số 2164 CV/BCA-C11 ngày 06 tháng 11 năm 2007) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 4005/TBTBXH-BTXH ngày 01 tháng 11 năm 2007) về việc sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy ba bánh được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu theo quy định của pháp luật phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đăng ký cấp biển số trước khi tham gia giao thông.

2. Không cho phép đăng ký và lưu hành xe mô tô ba bánh, xe gắn máy ba bánh để vận chuyển khách và hàng hóa trong nội thành, nội thị (trừ xe của quân đội, lực lượng công an và xe cơ giới dùng cho người tàn tật). Đối với khu vực khác giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể về thời gian, tuyến đường hoạt động đối với xe mô tô ba bánh, xe gắn máy ba bánh dùng để vận chuyển khách và hàng hóa tại địa phương.

3. Xe cơ giới dùng cho người tàn tật là phương tiện chuyên dùng, dùng riêng cho người tàn tật; không sử dụng vào mục đích vận chuyển khách và hàng hóa.

Giao các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Bộ Công Thương xem xét, cấp phép cho các cơ sở sản xuất có đủ điều kiện quy định, được sản xuất, lắp ráp, chế tạo xe mô tô ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật.

b) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện sức khỏe, mức độ bị hạn chế về vận động của người tàn tật được phép sử dụng xe cơ giới dùng cho người tàn tật

c) Bộ Giao thông vận tải:

- Tổ chức kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh, xe cơ giới cho người tàn tật;

- Quy định kiểu, loại xe cơ giới dùng cho người tàn tật theo điều kiện sức khỏe, mức độ bị hạn chế về vận động của người tàn tật.

- Tổ chức việc đào tạo, sát hạch và cấp phép lái xe cho người khuyết tật.

d) Bộ Công an tổ chức việc đăng ký cấp biến số cho xe cơ giới dùng cho người tàn tật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, NC, KG, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3).95

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1992/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1992/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1992/TTg-CN sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1992/TTg-CN sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1992/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1992/TTg-CN sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1992/TTg-CN sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật

              • 21/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực