Công văn 1993/QLCL-KN

Công văn 1993/QLCL-KN thẩm định danh mục thiết bị kiểm nghiệm do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1993/QLCL-KN thẩm định danh mục thiết bị kiểm nghiệm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1993/QLCL-KN
V/v thẩm định danh mục thiết bị kiểm nghiệm

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1,2,3,4,6.

Để xem xét, phê duyệt danh mục trang thiết bị kiểm nghiệm, đề nghị dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển khí sinh học (QSEAP) tài trợ, Cục sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định được thành lập theo Quyết định số 358/QĐ-QLCL ngày 21/10/2011 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Quyết định kèm theo) với kế hoạch như sau:

1. Thời gian, địa điểm: sáng ngày 27/10/2011, bắt đầu từ 8h00 tại Hội trường Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

2. Thành phần:

- Thành viên Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 358/QĐ-QLCL ngày 21/10/2011.

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của các Trung tâm vùng 1, 3, 6.

3. Nội dung và chương trình làm việc: theo Phụ lục kèm theo.

Để chuẩn bị cho cuộc họp nêu trên, Cục yêu cầu:

- Các Trung tâm vùng 1, 3, 6 chuẩn bị báo cáo đề xuất danh mục trang thiết bị, các yêu cầu kỹ thuật và đánh giá hiệu quả đầu tư so với chức năng nhiệm vụ và yêu cầu quản lý của đơn vị; cử cán bộ theo đúng thành phần để tham dự cuộc họp và thực hiện các nội dung theo phân công tại Phụ lục kèm theo.

- Kinh phí: chi phí đi lại, công tác phí cho các cán bộ tham gia cuộc họp do các đơn vị cử cán bộ tự chi trả từ nguồn phí và lệ phí được để lại.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý, thực hiện tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Lê Bá Anh (để biết);
- Phòng Tài chính;
- Văn phòng;
- Lưu VT, KN.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 1993/QLCL-KN ngày 21/10/2011)

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DANH MỤC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT BỊ KIỂM NGHIỆM

STT

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

1.

8h00 - 8h15

Khai mạc

Chủ tịch hội đồng

2.

8h15 - 8h45

TTV1 báo cáo

TTV 1

3.

8h45 - 9h15

Ý kiến của Hội đồng về báo cáo của TTV1

Hội đồng

4.

9h15 - 10h00

TTV3 báo cáo

TTV3

5.

10h00 - 10h30

Ý kiến của Hội đồng về báo cáo của TTV3

Hội đồng

6.

10h30 - 11h15

TTV6 báo cáo

TTV6

7.

11h15 - 11h45

Ý kiến của Hội đồng về báo cáo của TTV6

Hội đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1993/QLCL-KN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1993/QLCL-KN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2011
Ngày hiệu lực21/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1993/QLCL-KN thẩm định danh mục thiết bị kiểm nghiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1993/QLCL-KN thẩm định danh mục thiết bị kiểm nghiệm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1993/QLCL-KN
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành21/10/2011
        Ngày hiệu lực21/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1993/QLCL-KN thẩm định danh mục thiết bị kiểm nghiệm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1993/QLCL-KN thẩm định danh mục thiết bị kiểm nghiệm

             • 21/10/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/10/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực