Công văn 1993/TCT-CS

Công văn 1993/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê lại lao động do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1993/TCT-CS 2018 chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê lại lao động


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1993/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 79839/CT-TTHT ngày 12/12/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế đi với hoạt động cho thuê lại lao động. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH13 ngày 03/6/2008 quy định đối tượng chịu thuế GTGT;

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng chịu thuế GTGT;

Căn cứ khoản 1, khoản 7 Điều 5, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT;

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC) quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, nội dung trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội và tài liệu kèm theo, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất theo Quan điểm 2 của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 79839/CT-THNVDT ngày 12/12/2017.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Web
site - TCT;
- Lưu: VT, CS(3)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1993/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1993/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2018
Ngày hiệu lực24/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1993/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1993/TCT-CS 2018 chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê lại lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1993/TCT-CS 2018 chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê lại lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1993/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành24/05/2018
        Ngày hiệu lực24/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1993/TCT-CS 2018 chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê lại lao động

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1993/TCT-CS 2018 chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê lại lao động

            • 24/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực