Công văn 1995/VPCP-CCHC

Công văn số 1995/VPCP-CCHC về việc chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 50 xã, thị trấn của tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1995/VPCP-CCHC chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 50 xã, thị trấn của tỉnh Quảng Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1995/VPCP-CCHC
V/v chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 50 xã, thị trấn của tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Công văn số 289/UBND-NC ngày 24 tháng 01 năm 2008) và ý kiến của Bộ Nội vụ (Công văn số 724/BNV-CCHC ngày 13 tháng 3 năm 2008) về việc chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 50 xã, thị trấn của tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 31 xã của tỉnh Quảng Nam (danh sách các xã kèm theo Phụ lục 1).

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ tại 19 xã, thị trấn  với lộ trình thực hiện cụ thể như sau:

- Thị trấn Thạch Mỹ thuộc huyện Nam Giang triển khai thực hiện trong năm 2008.

- 18 xã triển khai thực hiện trong năm 2009 và năm 2010 (danh sách các xã kèm theo Phụ lục 2).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CCHC (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC XÃ CỦA TỈNH QUẢNG NAM CHƯA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 1995/VPCP-CCHC ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ)

STT

HUYỆN

GHI CHÚ

1

Phước Gia

Hiệp Đức

 

2

Trà Cang

Nam Trà My

 

3

Trà Leng

Nam Trà My

 

4

Trà Linh

Nam Trà My

 

5

Trà Nam

Nam Trà My

 

6

Tra Don

Nam Trà My

 

7

Trà Vân

Nam Trà My

 

8

Trà Vinh

Nam Trà My

 

9

Cà Dy

Nam Giang

 

10

Laêê

Nam Giang

 

11

Zuôih

Nam Giang

 

12

LaDêê

Nam Giang

 

13

Chàvàl

Nam Giang

 

14

Tà Bhing

Nam Giang

 

15

Đacpree

Nam Giang

 

16

Đacpring

Nam Giang

 

17

Ch'ơm

Tây Giang

 

18

A Xan

Tây Giang

 

19

Tr' Hy

Tây Giang

 

20

Dang

Tây Giang

 

21

Ga Ry

Tây Giang

 

22

A Nông

Tây Giang

 

23

Phước Xuân

Phước Sơn

 

24

Phước Năng

Phước Sơn

 

25

Phước Đức

Phước Sơn

 

26

Phước Mỹ

Phước Sơn

 

27

Phước Chánh

Phước Sơn

 

28

Phước Công

Phước Sơn

 

29

Phước Kim

Phước Sơn

 

30

Phước Thành

Phước Sơn

 

31

Phước Lộc

Phước Sơn

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC XÃ CỦA TỈNH QUẢNG NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 1995/VPCP-CCHC ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ)

STT

HUYỆN

NĂM

1

Phước Hiệp

Phước Sơn

2009

2

Đại Sơn

Đại Lộc

2009

3

Sông Trà

Hiệp Đức

2009

4

Thăng Phước

Hiệp Đức

2009

5

Quế Lưu

Hiệp Đức

2009

6

Bình Sơn

Hiệp Đức

2010

7

Hiệp Hòa

Hiệp Đức

2010

8

Phước Trà

Hiệp Đức

2010

9

Trà Ka

Bắc Trà My

2009

10

Trà Giáp

Bắc Trà My

2009

11

Trà Nú

Bắc Trà My

2009

12

Trà Kót

Bắc Trà My

2009

13

Trà Giác

Bắc Trà My

2010

14

Trà Bui

Bắc Trà My

2010

15

Trà Đốc

Bắc Trà My

2010

16

Trà Don

Nam Trà My

2010

17

Trà Tập

Nam Trà My

2010

18

Trà Mai

Nam Trà My

2010

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1995/VPCP-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1995/VPCP-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực28/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1995/VPCP-CCHC

Lược đồ Công văn 1995/VPCP-CCHC chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 50 xã, thị trấn của tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1995/VPCP-CCHC chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 50 xã, thị trấn của tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1995/VPCP-CCHC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực28/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1995/VPCP-CCHC chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 50 xã, thị trấn của tỉnh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1995/VPCP-CCHC chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 50 xã, thị trấn của tỉnh Quảng Nam

            • 28/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực