Công văn 1996/TTg-QHQT

Công văn số 1996/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục các dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1996/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1996/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục các dự án do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nội vụ;
- Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9208/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục 03 Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ trong giai đoạn 2006-2010, gồm có:

- Dự án "Hỗ trợ phân tích chính sách tài chính", với tổng kinh phí tài trợ là 3.500.000 USD, Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện.

- Dự án "Nâng cao năng lực cho Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam", với tổng kinh phí tài trợ là 1.250.000 USD, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ trì, thực hiện;

- Dự án "Hỗ trợ việc lập các Báo cáo thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (Mục tiêu MDGs) năm 2008 và 2010", với tổng kinh phí tài trợ là 736.000 USD, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện.

2. Vốn đối ứng cho các Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Căn cứ đề cương các Dự án, Bộ Tài chính, Liên  hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt, ký kết Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) theo quy trình hài hòa quản lý và triển khai Kế hoạch chung và các Dự án hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNDP biết ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, KG, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1996/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1996/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1996/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1996/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1996/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1996/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1996/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tài trợ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1996/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tài trợ

             • 24/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực