Công văn 1997/UBND-CNGTXD

Công văn 1997/UBND-CNGTXD thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện, thủy lợi do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1997/UBND-CNGTXD đánh giá mức độ an toàn đập hồ thủy điện thủy lợi Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1997/UBND-CNGTXD
V/v thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện, thủy lợi

Hà Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND các huyện, thành phố.

 

Để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 5132/VPCP-KTN ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc khẩn trương thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi; Bộ Công Thương tại công văn số 5456/BCT-ATMT ngày 21 tháng 6 năm 2013 về việc tăng cường công tác quản lý an toàn công trình thủy điện; Bộ Xây dựng tại công văn số 1265/BXD-GĐ ngày 21 tháng 6 năm 2013, số 1303/BXD-GĐ ngày 01 tháng 7 năm 2013 về việc kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập hồ thủy điện, thủy lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố nơi có các dự án thủy điện, thủy lợi thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng và đánh giá mức độ an toàn các đập hồ thủy điện, thủy lợi; rà soát việc thực hiện quản lý vận hành của các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn theo phân cấp quản lý, trong đó chú trọng kiểm tra các đập hồ thủy điện, thủy lợi, có dung tích hồ chứa nhỏ hơn 10 triệu m3 hoặc công suất nhà máy thủy điện nhỏ hơn 15 MW trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng quy định về quản lý kỹ thuật an toàn, vận hành đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu phát hiện có nguy cơ đe dọa an toàn công trình, yêu cầu chủ đầu tư ngừng tích nước, phát điện cho đến khi đã đủ điều kiện về an toàn theo quy định.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn. Kiên quyết không cho tích nước, đưa vào vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện nếu không đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn công trình và người dân dùng hạ du đập (khi thực hiện cần chú ý tới việc kiểm tra năng lực của các nhà thầu, công tác quản lý chất lượng, thẩm tra thiết kế và công tác nghiệm thu công trình theo quy định tại Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý an toàn đập của các chủ đập theo quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ).

- Yêu cầu các chủ công trình thủy điện: thực hiện kiểm định an toàn đập theo đúng quy định. Đối với những đập đã đến hoặc quá kỳ kiểm định nhưng chưa được kiểm định thì chủ đập phải thực hiện ngay việc kiểm định; thực hiện cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập ngay sau khi đưa đập vào khai thác, sử dụng. Đối với đập đã đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa cắm mốc thì chủ đập phải thực hiện xong việc cắm mốc giới trước ngày 31 tháng 12 năm 2013; thực hiện công tác bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng; xây dựng phương án phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn đập, bảo vệ đập và phòng chống lũ lụt vùng hạ du trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão theo phương án được duyệt….

2. Căn cứ tình hình thực hiện những nội dung nêu trên, giao Sở Công Thương xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi của UBND tỉnh gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 7 năm 2013 để báo cáo Bộ Xây dựng.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- CT, PCT PT khối;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu VT, CV: CN, NN, TNMT.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1997/UBND-CNGTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1997/UBND-CNGTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2013
Ngày hiệu lực10/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1997/UBND-CNGTXD đánh giá mức độ an toàn đập hồ thủy điện thủy lợi Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1997/UBND-CNGTXD đánh giá mức độ an toàn đập hồ thủy điện thủy lợi Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1997/UBND-CNGTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành10/07/2013
        Ngày hiệu lực10/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1997/UBND-CNGTXD đánh giá mức độ an toàn đập hồ thủy điện thủy lợi Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1997/UBND-CNGTXD đánh giá mức độ an toàn đập hồ thủy điện thủy lợi Hà Giang

           • 10/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực