Công văn 1997/VPCP-KG

Công văn số 1997/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc lùi thời hạn áp dụng TCVN đối với xăng, dầu

Nội dung toàn văn Công văn 1997/VPCP-KG lùi thời hạn áp dụng TCVN xăng, dầu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1997/VPCP-KG
V/v: Lùi thời hạn áp dụng TCVN đối với xăng, dầu

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 738/BKHCN-TĐC ngày 30 tháng 03 năm 2006) và ý kiến như sau của Bộ Thương mại (công văn số 1736/TM-TTTN ngày 22 tháng 3 năm 2006) về thời hạn áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) đối với xăng, dầu, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thương mại tại các công văn nêu trên, cho phép bắt đầu áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam (các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, môi trường) đối với xăng, dầu trong Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ và các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Ban XDPL, Các vụ: Vụ I, Vụ II, KTTH, NC, CN, TH;
- Lưu: VT, KG (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1997/VPCP-KG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1997/VPCP-KG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2006
Ngày hiệu lực14/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1997/VPCP-KG lùi thời hạn áp dụng TCVN xăng, dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1997/VPCP-KG lùi thời hạn áp dụng TCVN xăng, dầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1997/VPCP-KG
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành14/04/2006
        Ngày hiệu lực14/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1997/VPCP-KG lùi thời hạn áp dụng TCVN xăng, dầu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1997/VPCP-KG lùi thời hạn áp dụng TCVN xăng, dầu

             • 14/04/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/04/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực