Công văn 1998/TTg-NN

Công văn 1998/TTg-NN năm 2017 về chuyển dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1998/TTg-NN 2017 chuyển dự án Khu kinh tế muối công nghiệp xuất khẩu Quán Thẻ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1998/TTg-NN
V/v chuyển dự án Khu kinh tế muối CN và XK Quán Thẻ từ Bộ NN&PTNT sang UBND tỉnh Ninh Thuận quản lý.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 7918/BNN - KTHT ngày 20 tháng 9 năm 2017); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8588/BKHĐT-KTNN ngày 20 tháng 10 năm 2017), Tài chính (văn bản số 14337/BTC - ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 5821/BTNMT-KHTC ngày 30 tháng 10 năm 2017), Công Thương (văn bản số 10108/BCT-KH ngày 30 tháng 10 năm 2017) và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (văn bản số 4946/UBND- TCD ngày 24 tháng 11 năm 2017) về chuyển dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ liên quan về việc chuyển giao dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ (Dự án) từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quản lý. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về nội dung điều chuyển, thủ tục thanh quyết toán các hạng mục đã thực hiện của Dự án, giải pháp xử lý triệt để những tồn tại trong quá trình bàn giao theo đúng quy định của phát luật; việc chuyển giao Dự án phải đảm bảo thực hiện thống nhất các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao tại văn bản số 980/TTg - KTN ngày 08 tháng 7 năm 2013.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp phần vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại của Dự án để chuyển cho tỉnh Ninh Thuận quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, CN, KGVX, QHĐP, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3) Thịnh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1998/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1998/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1998/TTg-NN

Lược đồ Công văn 1998/TTg-NN 2017 chuyển dự án Khu kinh tế muối công nghiệp xuất khẩu Quán Thẻ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1998/TTg-NN 2017 chuyển dự án Khu kinh tế muối công nghiệp xuất khẩu Quán Thẻ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1998/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1998/TTg-NN 2017 chuyển dự án Khu kinh tế muối công nghiệp xuất khẩu Quán Thẻ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1998/TTg-NN 2017 chuyển dự án Khu kinh tế muối công nghiệp xuất khẩu Quán Thẻ

             • 28/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực