Công văn 1998/VPCP-CN

Công văn số 1998/VPCP-CN về việc quy hoạch và đầu tư Cảng hàng không Cam Ranh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1998/VPCP-CN quy hoạch và đầu tư Cảng hàng không Cam Ranh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1998/VPCP-CN
V/v quy hoạch và đầu tư Cảng hàng không Cam Ranh

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (văn bản số 1018/UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 1239/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 3 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1581/BKH-KCHT & ĐT ngày 11 tháng 3 năm 2008) về việc điều chỉnh quy hoạch và đầu tư phát triển Cảng hàng không Cam Ranh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Cam Ranh thành cảng hàng không quốc tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng phát triển càng hàng không Cam Ranh theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Cụm Cảng hàng không Miền Trung;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, CN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1998/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1998/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực28/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1998/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 1998/VPCP-CN quy hoạch và đầu tư Cảng hàng không Cam Ranh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1998/VPCP-CN quy hoạch và đầu tư Cảng hàng không Cam Ranh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1998/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực28/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1998/VPCP-CN quy hoạch và đầu tư Cảng hàng không Cam Ranh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1998/VPCP-CN quy hoạch và đầu tư Cảng hàng không Cam Ranh

            • 28/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực