Công văn 20/BHXH-TCCB

Công văn 20/BHXH-TCCB báo cáo viên chức trực tiếp được phân công tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 20/BHXH-TCCB báo cáo viên chức trực tiếp được phân công tiếp nhận


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/BHXH-TCCB
V/v: báo cáo viên chức trực tiếp được phân công tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
- Trưởng phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

 

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định số 858/QĐ-BHXH ngày 29/10/2012 của Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH thành phố Hà Nội.

Để thực hiện việc chi bồi dưỡng độc hại cho viên chức được phân công trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”. BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã lập danh sách viên chức thuộc đơn vị được phân công trực tiếp làm nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa” (theo mẫu) gửi về BHXH Thành phố (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/01/2013 để tổng hợp báo cáo Giám đốc BHXH Thành phố xem xét quyết định chi bồi dưỡng (Các đơn vị lấy mẫu tại đường truyền fpt của phòng Tổ chức cán bộ, tên file: BCvienchuc1cua).

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi viên chức làm công tác tiếp nhận hồ sơ “một cửa”. Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã; Trưởng phòng tiếp nhận và quản lý hồ sơ báo cáo kịp thời về BHXH Thành phố (qua phòngTổ chức cán bộ) để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH VN (b/c);
- Các đ/c PGĐ BHXH TP (c/đ);
- Website BHXH TP;
- Lưu: VT, KHTC, TCCB (3).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Mai

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN, HUYỆN……….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2013

 

BÁO CÁO

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRỰC TIẾP LÀM NHIỆM VỤ TẠI BỘ PHẬN “MỘT CỬA”

(Theo Công văn số 20/BHXH-TCCB ngày 03/01/2013 của BHXH Thành phố)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 20/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu20/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2013
Ngày hiệu lực03/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 20/BHXH-TCCB

Lược đồ Công văn 20/BHXH-TCCB báo cáo viên chức trực tiếp được phân công tiếp nhận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 20/BHXH-TCCB báo cáo viên chức trực tiếp được phân công tiếp nhận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu20/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Phương Mai
        Ngày ban hành03/01/2013
        Ngày hiệu lực03/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 20/BHXH-TCCB báo cáo viên chức trực tiếp được phân công tiếp nhận

            Lịch sử hiệu lực Công văn 20/BHXH-TCCB báo cáo viên chức trực tiếp được phân công tiếp nhận

            • 03/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực