Công văn 2000/VPCP-CN

Công văn số 2000/VPCP-CN về việc điều chỉnh dự án Nhà máy bột giấy và giấy Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2000/VPCP-CN điều chỉnh dự án Nhà máy bột giấy và giấy Thanh Hóa


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2000/VPCP-CN
V/v điều chỉnh dự án Nhà máy bột giấy và giấy Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 0619/BCT-CNN ngày 17 tháng 01 năm 2008); của Tổng công ty Giấy Việt Nam (công văn số 123/GVN-XDCBHN ngày 07 tháng 3 năm 2008) và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, nâng công suất và thành lập công ty cổ phần để xây dựng Nhà máy bột giấy và giấy Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng công ty Giấy Việt Nam chủ trì thành lập công ty cổ phần, trong đó Tổng công ty là cổ đông lớn nhất. Công ty cổ phần quyết định điều chỉnh và triển khai dự án Nhà máy sản xuất bột giấy và giấy Thanh Hóa theo quy định.

2. Bộ Công Thương chỉ đạo việc triển khai dự án Nhà máy sản xuất bột giấy và giấy Thanh Hóa theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, NN, ĐMDN, ĐP, Website Chính phủ
- Lưu: VT, CN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2000/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2000/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực28/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2000/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 2000/VPCP-CN điều chỉnh dự án Nhà máy bột giấy và giấy Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2000/VPCP-CN điều chỉnh dự án Nhà máy bột giấy và giấy Thanh Hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2000/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực28/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2000/VPCP-CN điều chỉnh dự án Nhà máy bột giấy và giấy Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2000/VPCP-CN điều chỉnh dự án Nhà máy bột giấy và giấy Thanh Hóa

            • 28/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực