Công văn 2002/BNN-TC

Công văn 2002/BNN-TC hướng dẫn thực hiện định mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2002/BNN-TC hướng dẫn thực hiện định mức chi xây dựng văn bản quy phạm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2002/BNN-TC
V/v Hướng dẫn thực hiện định mức chi xây dựng văn bản QPPL.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Trồng trọt

Trả lời văn bản số 604/TT-IPMU ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Cục Trồng trọt về hướng dẫn thực hiện định mức chi Hội thảo, Hội nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Hợp phần “Phát triển khung quy chế và thiết lập hệ thống an toàn chất lượng sản phẩm nông nghiệp” thuộc Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010.

2. Ngoài các định mức quy định tại Tiết a, b, c và d, Khoản 1, Điều 5, căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí, trong trường hợp cần thiết cho phép thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì sắp xếp, bố trí một khoản kinh phí từ nguồn ngân sách Bộ phân bổ cho Hợp phần hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Căn cứ ý kiến của Bộ, Cục Trồng trọt tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả và tuân thủ các quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQLCDANN (Dự án QSEAP);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2002/BNN-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2002/BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2012
Ngày hiệu lực26/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2002/BNN-TC hướng dẫn thực hiện định mức chi xây dựng văn bản quy phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2002/BNN-TC hướng dẫn thực hiện định mức chi xây dựng văn bản quy phạm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2002/BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Hà
        Ngày ban hành26/04/2012
        Ngày hiệu lực26/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2002/BNN-TC hướng dẫn thực hiện định mức chi xây dựng văn bản quy phạm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2002/BNN-TC hướng dẫn thực hiện định mức chi xây dựng văn bản quy phạm

             • 26/04/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/04/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực