Công văn 2005/BHXH-BC

Công văn 2005/BHXH-BC báo cáo nhu cầu kinh phí do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2005/BHXH-BC báo cáo nhu cầu kinh phí


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2005/BHXH-BC
V/v báo cáo nhu cầu kinh phí

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Thực hiện hướng dẫn tại Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 (mẫu đính kèm) gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng văn bản và qua hộp thư điện tử: [email protected] trước ngày 06/6/2012.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo số liệu đầy đủ, kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/cáo);
- Lưu VT, BC (2 bản).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN CHI
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Thanh Xuân

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: ………………………..

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Nội dung

TỔNG SỐ

Biên chế năm 2011 được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 5/2012 theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 5/2012 theo quy định tại Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2011

Nhu cầu kinh phí tiền lương tăng thêm 1 tháng

Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của số biên chế tăng thêm so với thời điểm báo cáo

Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2011

Tổng số biên chế có mặt đến 01/5/2012

Tổng số

Bao gồm:

Tổng số

Bao gồm:

Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ

Các loại phụ cấp (chi tiết từng loại phụ cấp)

Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ

Các loại phụ cấp (chi tiết từng loại phụ cấp)

Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

Phụ cấp chức vụ

-

Tổng số

Trong đó: bảo hiểm thất nghiệp

Phụ cấp chức vụ

-

Tổng số

Trong đó: bảo hiểm thất nghiệp

A

B

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7

8=9+10+11

9

10

11

12

13=8-3

14

15=13x8 tháng+14

 

TỔNG SỐ

(Chi tiết theo từng đơn vị trực thuộc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…., ngày … tháng … năm …
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2005/BHXH-BC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2005/BHXH-BC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2012
Ngày hiệu lực30/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2005/BHXH-BC báo cáo nhu cầu kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2005/BHXH-BC báo cáo nhu cầu kinh phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2005/BHXH-BC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Thanh Xuân
        Ngày ban hành30/05/2012
        Ngày hiệu lực30/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2005/BHXH-BC báo cáo nhu cầu kinh phí

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2005/BHXH-BC báo cáo nhu cầu kinh phí

           • 30/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực