Công văn 2005/BHXH-TST

Công văn 2005/BHXH-TST năm 2021 về đính chính Công văn 1988/BHXH-TST do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2005/BHXH-TST 2021 đính chính Công văn 1988/BHXH-TST


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2005/BHXH-TST
V/v đính chính Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021 của BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày 08/7/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1988/BHXH-TST về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Do sơ suất trong khâu đánh máy tại điểm l Mục I Công văn 1988/BHXH-TST có ghi : “1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Chương 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg”, nay đính chính lại là: “1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và ttuất theo Chương II Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để Bảo hiểm hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC;
- UBND các tỉnh, Tp (để chỉ đạo):
-
Sở LĐTBXH các tỉnh, TP (để phối hợp):
- Ngân
hàng chính sách xã hội;
-
Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu
: VT, TST.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ THU-SỔ, THẺ




Dương Văn Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2005/BHXH-TST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2005/BHXH-TST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2021
Ngày hiệu lực09/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2005/BHXH-TST

Lược đồ Công văn 2005/BHXH-TST 2021 đính chính Công văn 1988/BHXH-TST


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2005/BHXH-TST 2021 đính chính Công văn 1988/BHXH-TST
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2005/BHXH-TST
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýDương Văn Hào
        Ngày ban hành09/07/2021
        Ngày hiệu lực09/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2005/BHXH-TST 2021 đính chính Công văn 1988/BHXH-TST

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2005/BHXH-TST 2021 đính chính Công văn 1988/BHXH-TST

              • 09/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực