Công văn 2006/BNN-QLCL

Công văn 2006/BNN-QLCL năm 2018 về thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2006/BNN-QLCL 2018 thực hiện 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2006/BNN-QLCL
V/v triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm (gọi tắt Nghị định 15) thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2018;

Để triển khai thực hiện Nghị định 15 trong phạm vi của ngành và các nhiệm vụ cụ thể được Chính phủ giao nêu tại Nghị định trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu và tổ chức thực hiện quy định của Nghị định, đặc biệt là các quy định có sự thay đổi (về phương thức quản lý an toàn thực phẩm các trường hợp cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện an toàn thực phẩm tại Điều 12; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu; phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm,...), cụ thể như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố:

- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại địa phương theo quy định của Nghị định 15 và phù hợp với phân cấp của Bộ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở triển khai thực hiện Nghị định 15.

2. Các đơn vị trc thuc B:

- Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ đã ban hành trái hoặc không phù hợp với nội dung của Nghị định 15 để sửa đổi, bổ sung hoặc công bố hết hiệu lực theo quy định của pháp luật và Khoản 2 Điều 42 Nghị định 15 (hoàn thành trước tháng 4/2018).

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi quy định về phân công, phân cấp trong hoạt động quản lý kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân công của Chính phủ tại Nghị định 15 (hoàn thành trước 4/2018).

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Tổ chức rà soát, lập danh Mục các quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm cần phải xây dựng thuộc trách nhiệm của Bộ, trên cơ sở đó, trình Bộ kế hoạch phân công các đơn vị soạn thảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Nghị định 15 (hoàn thành trước 4/2018).

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng danh Mục chỉ tiêu, mức giới hạn về an toàn thực phẩm đối với nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ để chuyển cho Bộ Y tế ban hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định 15 (hoàn thành trước 4/2018).

- Các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính đối với các thủ tục kiểm tra thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Điều 18, 19, 22 và 23 Nghị định 15 (hoàn thành trước 4/2018). Tăng cường tổ chức hoạt động hậu kiểm (lấy mẫu giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với thực phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu).

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2006/BNN-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2006/BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2018
Ngày hiệu lực12/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2006/BNN-QLCL

Lược đồ Công văn 2006/BNN-QLCL 2018 thực hiện 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2006/BNN-QLCL 2018 thực hiện 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2006/BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành12/03/2018
        Ngày hiệu lực12/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2006/BNN-QLCL 2018 thực hiện 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2006/BNN-QLCL 2018 thực hiện 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

           • 12/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực