Công văn 2007/TTg-KTN

Công văn 2007/TTg-KTN năm 2015 về chuyển đổi Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nhân Hòa - Phương Liễu thành khu công nghiệp An Việt - Quế Võ 6, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2007/TTg-KTN chuyển cụm công nghiệp Nhân Hòa Phương Liễu thành khu công nghiệp An Việt Quế Võ Bắc Ninh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2007/TTg-KTN
V/v chuyển đổi CCN vừa và nhỏ Nhân Hòa - Phương Liễu thành KCN An Việt - Quế Võ 6, tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủ
y ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8341/BKHĐT-QLKKT ngày 27 tháng 10 năm 2015 về việc chuyển đổi KCN vừa và nhỏ Nhân Hòa - Phương Liễu thành KCN An Việt - Quế Võ 6, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển đổi Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nhân Hòa - Phương Liễu thành khu công nghiệp An Việt - Quế Võ 6 và bổ sung khu công nghiệp An Việt - Quế Võ 6, diện tích 78,68 ha vào Danh mục quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, tổ chức thực hiện quy hoạch được phê duyệt; thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3) TrT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2007/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2007/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2015
Ngày hiệu lực06/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2007/TTg-KTN chuyển cụm công nghiệp Nhân Hòa Phương Liễu thành khu công nghiệp An Việt Quế Võ Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2007/TTg-KTN chuyển cụm công nghiệp Nhân Hòa Phương Liễu thành khu công nghiệp An Việt Quế Võ Bắc Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2007/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành06/11/2015
        Ngày hiệu lực06/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2007/TTg-KTN chuyển cụm công nghiệp Nhân Hòa Phương Liễu thành khu công nghiệp An Việt Quế Võ Bắc Ninh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2007/TTg-KTN chuyển cụm công nghiệp Nhân Hòa Phương Liễu thành khu công nghiệp An Việt Quế Võ Bắc Ninh

              • 06/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực