Công văn 2009/TCT-CS

Công văn số 2009/TCT-CS về việc giá tính lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2009/TCT-CS giá tính lệ phí trước bạ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2009/TCT-CS
V/v giá tính lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 949/CT-TTHT ngày 27/3/2008 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về đề nghị giải đáp chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại mục I phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ: “Giá trị tài sản là tàu thuyền, ôtô, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao tính lệ phí trước bạ (sau đây gọi chung là giá trị tài sản trước bạ) là giá trị tài sản thực tế chuyển nhượng trên thị trường trong nước tại thời điểm trước bạ. Giá tính lệ phí trước bạ một số trường hợp cụ thể như sau:

3.5 Đối với tài sản không xác định được giá trị thực tế chuyển nhượng hoặc kê khai giá trị thực tế chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường thì áp dụng bảng giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm trước bạ”;

Như vậy, giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc diện chịu lệ phí trước bạ là giá trị tài sản thực tế chuyển nhượng trên thị trường trong nước (bao gồm thuế GTGT). Do vậy, trường hợp Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Sông Chanh tự đóng mới 02 tàu thuỷ để phục vụ cho hoạt động vận tải của Công ty và Công ty lập hoá đơn không có thuế giá trị gia tăng thì giá tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng 02 chiếc tàu này được xác định căn cứ vào giá ghi trên hoá đơn cộng với thuế giá trị gia tăng tương ứng nhưng không thấp hơn giá của loại tài sản tương tự quy định tại bảng giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh quy định tại thời điểm trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2009/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2009/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2008
Ngày hiệu lực26/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2009/TCT-CS giá tính lệ phí trước bạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2009/TCT-CS giá tính lệ phí trước bạ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2009/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/05/2008
        Ngày hiệu lực26/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2009/TCT-CS giá tính lệ phí trước bạ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2009/TCT-CS giá tính lệ phí trước bạ

             • 26/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực