Công văn 2011/TCT-CS

Công văn số 2011/TCT-CS về việc ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2011/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2011/TCT-CS
V/v ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 3530/CT-THNVDT ngày 28/3/2008 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về mức ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở quy định: “2. Việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước;

- Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;

- Không hỗ trợ đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng.”

- Tại Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 118-TTg nêu trên quy định: “Việc hỗ trợ tiền sử dụng đối với người có công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.”

- Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 118-TTg nêu trên quy định: “… Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình thuộc đối tượng người có công với cách mạng khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc miễn, giảm tiền sử dụng đất được tính trong định mức đất ở do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định, không được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết. Trong quá trình thực hiện nếu còn có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục để nghiên cứu hướng dẫn tiếp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ PC, QLCS;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2011/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2011/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2008
Ngày hiệu lực26/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2011/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2011/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2011/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/05/2008
        Ngày hiệu lực26/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2011/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2011/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

           • 26/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực