Công văn 2013/TCT-CS

Công văn 2013/TCT-CS năm 2014 trả lời vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2013/TCT-CS 2014 trả lời vướng mắc kê khai nộp thuế nhà thầu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2013/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2585/CT-TTr3 ngày 25/01/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục I, Mục II Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính quy định về xác định doanh thu tính thuế GTGT, TNDN của nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam.

Căn cứ Mục II Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế của nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam.

Căn cứ Điểm 2 Mục I Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký nộp thuế đối với cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính ở một địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nhưng có cơ sở hạch toán phụ thuộc ở một địa phương khác.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam là nhà thầu phụ của hợp đồng dịch vụ tư vấn cho Dự án cấp nước Nhơn Trạch ký giữa Ban Quản lý các dự án cấp thoát nước Đồng Nai (chủ đầu tư) và Công ty Nippon Koei Co.Ltd (nhà thầu chính); từ năm 2001 đến năm 2006, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam đã kê khai, nộp thuế GTGT đối với hợp đồng nhà thầu phụ tại Cục Thuế TP. Hà Nội theo quy định, đồng thời Ban Quản lý các dự án cấp thoát nước Đồng Nai đã khai, nộp thuế GTGT trên toàn bộ doanh thu hợp đồng nhà thầu chính tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai bao gồm cả phần doanh thu do Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam thực hiện.

Căn cứ quy định trên, để có cơ sở xem xét cho Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được kê khai giảm trừ số thuế mà Ban Quản lý các dự án cấp thoát nước Đồng Nai đã khai, nộp thuế tương ứng với phần doanh thu do Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam thực hiện tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai xác nhận số thuế đã nộp của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2013/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2013/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2014
Ngày hiệu lực02/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2013/TCT-CS 2014 trả lời vướng mắc kê khai nộp thuế nhà thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2013/TCT-CS 2014 trả lời vướng mắc kê khai nộp thuế nhà thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2013/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành02/06/2014
        Ngày hiệu lực02/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2013/TCT-CS 2014 trả lời vướng mắc kê khai nộp thuế nhà thầu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2013/TCT-CS 2014 trả lời vướng mắc kê khai nộp thuế nhà thầu

            • 02/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực