Công văn 2013/TCT-CS

Công văn số 2013/TCT-CS về việc ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2013/TCT-CS ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2013/TCT-CS
V/v ấn định thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam.

Trả lời công văn số 5653/CT-TTr ngày 29/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam hỏi về việc ấn định thuế trong trường hợp cơ sở kinh doanh bị thiên tai làm huỷ hoại sổ kế toán, hóa đơn chứng từ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm đ Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế năm 2006 quy định:

“1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây: ...

đ) Không xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác minh số thuế phải nộp trong thời hạn quy định”

Điều 21 Chương IV Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 quy định: “Việc miễn thuế, giảm thuế và chuyển lỗ theo quy định tại các Điều 17, 18, 19 20 của Luật này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai, trừ hộ kinh doanh cá thể sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập thấp...”

Căn cứ các quy định trên: Trường hợp Cục thuế qua thanh tra, kiểm tra cơ sở kinh doanh hoạt động trong khu công nghiệp, đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN nhưng cơ sở kinh doanh không xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp thì cơ sở kinh doanh sẽ bị ấn định thuế theo điều 37 Luật Quản lý thuế.

Khi bị ấn định thuế thì cơ sở kinh doanh không được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2013/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2013/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2008
Ngày hiệu lực26/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2013/TCT-CS ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2013/TCT-CS ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2013/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/05/2008
        Ngày hiệu lực26/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2013/TCT-CS ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2013/TCT-CS ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp

             • 26/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực