Công văn 20150/CT-HTr

Công văn 20150/CT-HTr năm 2015 về trích khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 20150/CT-HTr 2015 trích khấu hao tài sản cố định Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20150/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Logitem Việt Nam
(Địa chỉ: Lô 06, Khu CN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)
MST: 2500257222

Trả lời công văn số: 197CV/LVC ngày 20/03/2015 của Công ty TNHH Logitem Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3, điểm 4 Điều 13 Chương III Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

“Điều 13. Phương pháp trích khu hao tài sản c định:

Phương pháp khấu hao đường thng là phương pháp trích khu hao theo mức tính n định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản c định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả kinh tế cao được khu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khu hao xác định theo phương pháp đường thng đ nhanh chóng đi mới công nghệ. Tài sản c định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản c định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bt đầu thực hiện.

4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đi về cách thức sử dụng TSCĐ đ đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mi tài sản c định chỉ được phép thay đi một ln phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản trực tiếp.”

Căn cứ tiết 2.2 điểm 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

b) Chi khấu hao đi với tài sản cố định không giấy tờ chứng minh được thuộc quyn sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

c) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản , sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định k cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện).

Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi...

e) Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xung…..”

Căn cứ tiết d Điểm 1 Điều 38 Tài khoản 214- Hao mòn TSCĐ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

“1. Nguyên tắc kế toán:

d) Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ phải được xem xét lại ít nhất vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt lớn so với các ước tính trước đó thì thời gian khấu hao phải được thay đi tương ứng. Phương pháp khấu hao TSCĐ được thay đổi khi có sự thay đổi đáng k cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ. Trường hợp này, phải điều chỉnh chi phí khấu hao cho năm hiện hành và các năm tiếp theo và được thuyết minh trong Báo cáo tài chính.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Logitem Việt Nam muốn đăng ký trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thng cho phương tiện vận tải (xe Chervolet Spark Van) thì Công ty thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà Công ty lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao, Công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế cao thì được khấu hao nhanh theo quy định tại tiết a Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính để nhanh chóng đổi mới công nghệ, mức trích khấu hao nhanh không quá 2 ln mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng, khi thực hiện trích khấu hao nhanh Công ty phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp trong năm tài chính thực hiện trích khấu hao nhanh mà bị lỗ thì Công ty không được trích khấu hao nhanh mà phải trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện theo đúng hướng dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P Ktr 1; P Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 20150/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu20150/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2015
Ngày hiệu lực20/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 20150/CT-HTr 2015 trích khấu hao tài sản cố định Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 20150/CT-HTr 2015 trích khấu hao tài sản cố định Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu20150/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýThái Dũng Tiến
        Ngày ban hành20/04/2015
        Ngày hiệu lực20/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 20150/CT-HTr 2015 trích khấu hao tài sản cố định Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 20150/CT-HTr 2015 trích khấu hao tài sản cố định Hà Nội

            • 20/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực