Công văn 2017/TTg-KTN

Công văn 2017/TTg-KTN năm 2015 về tình hình triển khai và biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2017/TTg-KTN biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2017/TTg-KTN
V/v tình hình triển khai và một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 12948/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2015), ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 7831/UBND-ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4370/BTNMT-KH ngày 15 tháng 10 năm 2015) và Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7695/BKHĐT-KCHTĐT ngày 16 tháng 10 năm 2015) về tình hình triển khai và một số biện pháp đy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thi với quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam. Tiểu dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư được phê duyệt sau khi phê duyệt F/S. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện tiểu dự án khu tái định cư theo quy định của pháp luật; đồng thời, làm việc trực tiếp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Giao thông vận tải nghiên cứu bố trí khoản kinh phí ứng trước để thực hiện dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm tổ chức thực hiện việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 1 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1509/TTg-KTN ngày 26 tháng 8 năm 2015; đồng thời, chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả chung của Dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng; Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, NC, TKBT,
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2017/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2017/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2017/TTg-KTN biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2017/TTg-KTN biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2017/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành09/11/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2017/TTg-KTN biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2017/TTg-KTN biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành 2015

              • 09/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực