Công văn 2017/VPCP-KTTH

Công văn 2017/VPCP-KTTH xử lý những khoản nợ ngân hàng thương mại vay quỹ bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2017/VPCP-KTTH xử lý khoản nợ ngân hàng thương mại vay quỹ BHXH


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2017/VPCP-KTTH
V/v Xử lý những khoản nợ ngân hàng thương mại vay quỹ bảo hiểm xã hội.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn số 354/BHXH-KHTC ngày 16 tháng 02 năm 2009 về việc cho vay từ quỹ bảo hiểm xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ mức lãi suất tín dụng hiện nay và yêu cầu bảo đảm an toàn của quỹ bảo hiểm xã hội để xem xét, quyết định việc giảm lãi suất đối với số vốn cho các ngân hàng vay với lãi suất cao theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2017/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2017/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2009
Ngày hiệu lực31/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2017/VPCP-KTTH xử lý khoản nợ ngân hàng thương mại vay quỹ BHXH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2017/VPCP-KTTH xử lý khoản nợ ngân hàng thương mại vay quỹ BHXH
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2017/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành31/03/2009
        Ngày hiệu lực31/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2017/VPCP-KTTH xử lý khoản nợ ngân hàng thương mại vay quỹ BHXH

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2017/VPCP-KTTH xử lý khoản nợ ngân hàng thương mại vay quỹ BHXH

              • 31/03/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/03/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực