Công văn 202/BXD-KTTC

Công văn số 202/BXD-KTTC về việc Phát sinh chi phí lập qui hoạch do Bộ xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 202/BXD-KTTC Phát sinh chi phí lập qui hoạch


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 202/BXD-KTTC

V/v  Phát sinh chi phí lập qui hoạch

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2007 

 

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

 

Trả lời văn bản số 443/KTM-XTM ngày 21/09/2007 của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phát sinh chi phí lập qui hoạch, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí lập qui hoạch xây dựng qui định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí qui hoạch xây dựng được xác định theo loại đồ án qui hoạch, qui mô đồ án qui hoạch trong nhiệm vụ qui hoạch được duyệt. Nội dung, sản phẩm đồ án qui hoạch xây dựng thực hiện theo qui định của pháp luật về qui hoạch. Trường hợp qui mô của đồ án qui hoạch xây dựng thay đổi so với nhiệm vụ qui hoạch đã được phê duyệt thì việc thay đổi này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch phê duyệt bổ sung. Trên cơ sở qui mô của đồ án được phê duyệt bổ sung, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xem xét Điều chỉnh chi phí lập qui hoạch xây dựng cho phù hợp với qui mô thực hiện sau khi đã Điều chỉnh nhiệm vụ qui hoạch.

Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP, KTQH, KTTC, S(8).


TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH

Vũ Thị Hoà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 202/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu202/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2007
Ngày hiệu lực17/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 202/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 202/BXD-KTTC Phát sinh chi phí lập qui hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 202/BXD-KTTC Phát sinh chi phí lập qui hoạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu202/BXD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýVũ Thị Hoà
        Ngày ban hành17/10/2007
        Ngày hiệu lực17/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 202/BXD-KTTC Phát sinh chi phí lập qui hoạch

             Lịch sử hiệu lực Công văn 202/BXD-KTTC Phát sinh chi phí lập qui hoạch

             • 17/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực