Công văn 202/QLCL-TTPC

Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch 19/KH-CĐTƯVSATTP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện 4313/CT-BNN-QLCL 19/KH-CĐTƯVSATTP


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/QLCL-TTPC
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch số 19/KH-CĐTƯVSATTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

Tổng cục Thủy sản;
Các Cục Thú y, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Chăn nuôi,

 

Để báo cáo Bộ trưởng và Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm kết quả thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP;

Theo Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL các đơn vị báo cáo Bộ (Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) trước ngày 15/02/2013, là đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện của Bộ, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các đơn vị:

1. Tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng theo chức năng nhiệm vụ được giao (tại Mục II của Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL).

2. Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y ngoài việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL đề nghị tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP theo phân công của BCĐTƯVSATTP (phụ lục 4 ban hành kèm theo Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP)

Báo cáo các đơn vị gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 19/02/2014, để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và Ban chỉ đạo TƯVSATTP trước ngày 20/02/2014.

Đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: vanngoc.nafi@mard.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 202/QLCL-TTPC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu202/QLCL-TTPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2014
Ngày hiệu lực14/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 202/QLCL-TTPC

Lược đồ Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện 4313/CT-BNN-QLCL 19/KH-CĐTƯVSATTP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện 4313/CT-BNN-QLCL 19/KH-CĐTƯVSATTP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu202/QLCL-TTPC
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành14/02/2014
        Ngày hiệu lực14/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện 4313/CT-BNN-QLCL 19/KH-CĐTƯVSATTP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện 4313/CT-BNN-QLCL 19/KH-CĐTƯVSATTP

           • 14/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực