Công văn 2020/TXNK-CST

Công văn 2020/TXNK-CST năm 2015 xử lý thuế hàng tái xuất quá hạn 365 ngày đối với mặt hàng gỗ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2020/TXNK-CST xử lý thuế hàng tái xuất quá hạn 365 ngày đối với mặt hàng gỗ 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU

XUẤT NHẬP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2020/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng tái xuất quá hạn 365 ngày

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1640/HQHT-NV ngày 15/10/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc vướng mắc không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu nhưng quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật thì: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đi với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trưng hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Căn chướng dẫn tại Mục 1 công văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính yêu cầu: “Các Cục Hải quan tnh, thành phố không thực hiện hoàn thuế đối với mặt hàng rượu, bia, thuốc , gnhập khẩu sau đó tái xuất quá 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu”.

Căn cứ khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 không nêu cụ thể về việc tái xuất theo thời hạn 365 ngày mà quy định: “Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hưng dẫn riêng ca Bộ Tài chính) được xét hoàn li thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Trường hợp các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất, cơ quan hải quan kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng khi xuất khẩu để kim tra sự phù hợp của hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa đã nhập khẩu trước đây;”.

Căn cứ các quy định nêu trên đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng gtrước thi điểm Thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực (thời điểm Thông tư s 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và công văn 19128/BTC-CST có hiệu lực) và xuất khẩu quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu thì thực hiện theo công văn 19128/BTC-CST của Bộ Tài chính, cơ quan hải quan không thực hiện hoàn thuế đi với trường hợp này.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng gỗ sau thời điểm Thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực thì thực hiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, cơ quan hải quan vẫn xem xét giải quyết hoàn thuế đối với các trường hợp gỗ rượu bia thuốc lá xuất khẩu nhưng quá 365 ngày ktừ ngày nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện về hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Liên quan đến vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1556/TXNK-CST ngày 28/8/2015 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp trả lời vướng mc Công ty CP Quc Huy ính kèm công văn).

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2020/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2020/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2020/TXNK-CST xử lý thuế hàng tái xuất quá hạn 365 ngày đối với mặt hàng gỗ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2020/TXNK-CST xử lý thuế hàng tái xuất quá hạn 365 ngày đối với mặt hàng gỗ 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2020/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành02/11/2015
        Ngày hiệu lực02/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2020/TXNK-CST xử lý thuế hàng tái xuất quá hạn 365 ngày đối với mặt hàng gỗ 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2020/TXNK-CST xử lý thuế hàng tái xuất quá hạn 365 ngày đối với mặt hàng gỗ 2015

           • 02/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực